Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 1/2019

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
1/2019

Psychosomatické poruchy a syndrómy ako zdroje pracovných úrazov

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Nesprávne organizovaná a nedostatočne tvorivá práca pôsobí negatívne nielen na výkon zamestnanca, ale pri dlhodobom trvaní môže viesť k trvalému poškodeniu jeho zdravia. Pri skúmaní príčin prácenes...

Ochrana dýchacích orgánů

PhDr. Miroslav Šilar

Článek vychází ze zásad správné praxe a je souhrnem požadavků a předpisů týkajících se ochranných prostředků dýchacích orgánů. Tyto lze velmi dobře aplikovat v praxi kteréhokoliv podniku/firmy a na...

Bezpečnosť a ochrana proti úrazom zapríčineným pošmyknutím, zakopnutím a pádom

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci predstavuje pestrú, zložitú a náročnú oblasť činnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný zo zákona vykonávať. Ochranou práce je systém opatrení vyplývajúcich z p...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.