Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Legislatíva

Judikáty

Prípustnosť dovolania

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3 Cdo 157/2017 Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 2018 Strana: 54 Číslo: 21/2018

Vázanost občanskoprávního soudu zprošťujícím rozsudkem trestního soudu

Najvyšší súd ČR - senát Spzn: 4 Cz 30/66 Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 1966 Strana: 270 Číslo: 58/1966

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.