Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Legislatíva

Judikáty

vydanie bezdôvodného obohatenia

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8Cdo/204/2020 Prameň: ASPI

určenie neplatnosti výpovede

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Cdo/219/2021 Prameň: ASPI

vypratanie bytu

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Cdo/220/2021 Prameň: ASPI

nariadenie neodkladného opatrenia

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Cdo/239/2021 Prameň: ASPI

12 712 316 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Obdo/75/2020 Prameň: ASPI

13 236,48 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8Cdo/74/2020 Prameň: ASPI

zvýšenie náhrady za sťaženie spoloč. uplatnenia

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8Cdo/83/2020 Prameň: ASPI

určenie otcovstva

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Cdo/233/2020 Prameň: ASPI

náhradu škody

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 9Cdo/222/2021 Prameň: ASPI

priznanie nemajetkovej ujmy

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Cdo/66/2021 Prameň: ASPI

189 000 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 9Cdo/53/2021 Prameň: ASPI

žalobe proti diskriminácii v zmysle zákona 365/2004 Z.z.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Nc/6/2021 Prameň: ASPI

18 183,49 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8Cdo/16/2020 Prameň: ASPI

nariadenie neodkladného opatrenia

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Obdo/35/2021 Prameň: ASPI

10 648,25 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Obdo/2/2021 Prameň: ASPI

46 406,56 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Cdo/189/2020 Prameň: ASPI

iný zásah orgánu verejnej správy

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4Sžk/36/2020 Prameň: ASPI

sociálne poistenie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 9Sžsk/1/2020 Prameň: ASPI

invalidný dôchodok

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Sk/8/2021 Prameň: ASPI

peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Sžsk/31/2021 Prameň: ASPI

28050

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Autor judikátu