Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Legislatíva

Judikáty

Neplatnost rozvázání pracovního poměru a náhrada mzdy

Najvyšší súd ČR - senát Spzn: 5 Cz 10/77 Prameň: Zb.NS Zväzok: 9-10 Ročník: 1979 Strana: 557 Číslo: 36/1979

Náhrada škody z pracovného pomeru

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4 Cdo 50/92 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3-4 Ročník: 1993 Strana: 113 Číslo: 31/1993

Závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3 Cdo 218/2007 Prameň: ASPI

Neplatné rozvázání pracovního poměru a náhrada mzdy

Najvyšší súd ČR - senát Spzn: 6 Cz 11/68 Prameň: Zb.NS Zväzok: 1 Ročník: 1969 Strana: 61 Číslo: 10/1969

Výber nadbytočného zamestnanca

Krajský súd Brno Spzn: 7 Co 612/66 Prameň: Zb.NS Zväzok: 8 Ročník: 1967 Strana: 484 Číslo: 90/1967

Právo na ochranu pred diskrimináciou v spojení s právom na súdnu ochranu

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 306/2010 Prameň: Zb.Us. Číslo: 73/2010

Běh lhůty k výpovědi z pracovního poměru

Najvyšší súd ČR - senát Spzn: 5 Cz 37/72 Prameň: Zb.NS Zväzok: 9 Ročník: 1973 Strana: 498 Číslo: 64/1973

Subsidiárna pôsobnosť Občianskeho zákonníka vo vzťahu k Zákonníku práce. Zastúpenie v pracovnoprávnych vzťahoch

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 155/2017 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2018 Strana: 166 Číslo: 34/2018

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5 Cdo 95/2009 Prameň: ASPI

Náhrada mzdy a omeškanie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 6 Cdo 246/2010 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2012 Strana: 168 Číslo: 32/2012

Výpovedný dôvod pri organizačných zmenách

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 6 Cz 1/91 Prameň: Zb.NS Zväzok: 2-3 Ročník: 1992 Strana: 100 Číslo: 3/1992

Výpoveď

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1 Cdo 72/2006 Prameň: Zb.NS Zväzok: 4 Ročník: 2007 Strana: 37 Číslo: 47/2007

K zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Najvyšší súd SR - senát Spzn: Cpj 13/81 Prameň: Zb.NS Zväzok: 9-10 Ročník: 1984 Strana: 578 Číslo: 55/1984

Neplatnosť výpovede, absencia prerokovania hromadnej výpovede odborovým orgánom.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5 Cdo 140/2010 Prameň: ASPI

Intenzita porušenia pracovnej disciplíny

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3 Cdo 316/2009 Prameň: ASPI

Náhrada mzdy

Ústavný súd SR - senát Spzn: III. ÚS 460/2017 Prameň: Zb.Us. Číslo: 64/2017

Výpoveď pracovného pomeru a požívanie alkoholických nápojov na pracovisku

Krajský súd Košice Spzn: 22 Co 224/90 Prameň: Zb.NS Zväzok: 9-10 Ročník: 1991 Strana: 441 Číslo: 59/1991

Pracovný pomer. Rozpor s dobrými mravmi

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5 Cdo 42/2010 Prameň: ASPI

Skutkové vymedzenie výpovede

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1 Cdo 124/2010 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Autor judikátu