Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 11/2022

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
11/2022

Bezpečnosť práce na sústruhoch a na CNC strojoch

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) predstavuje pestrú, zložitú a náročnú oblasť činnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný zo zákona vykonávať. BOZP je stav pracovných podmieno...

Vnútorné predpisy zamestnávateľa - dôležitý prameň pracovného práva

Ing. Pavol Farárik

V pracovnom práve, ktoré je ťažiskovo obsiahnuté v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), patrí vnútorným predpisom zamestnávateľa význam...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.