Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2024

Povinný vstup do II. piliera: Po prvom roku doň vstúpilo takmer 86 tisíc prvopoistencov, väčšina z nich si dala DSS prideliť automaticky od Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Klienti, ktorým vznikla či vznikne odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni po prvý raz od 1. mája 2023 a neskôr, automaticky vstupujú do II. piliera dôchodkového sporenia. Po prvých dvanástich mesiacoch platnosti legislatívnej úpravy sa to týk...

Štát spustil nový nástroj na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a ľudí so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny je od 18. júna 2024 možné podávať žiadosť o príspevok, ktorého cieľom je podporiť vybrané skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pri získavaní odborných zručností a praktických pracovných skúseno...

Tehotenské a materské pre študentky: Dôležité je mať nemocenské poistenie, bez neho poskytuje tehotenské štipendium škola a rodičovský príspevok úrad práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Študentka, resp. mladá tehotná žena po skončení štúdia nemá automaticky nárok na dávku tehotenské a prípadne neskôr na dávku materské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa. Počas štúdia totiž študenti nie sú automaticky nemocensky poistení, iba ak b...

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od júla 2024 zvýši o viac ako 124 eur mesačne, dávka garančného poistenia o 378 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli po...

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Nezamestnanosť v prvom štvrťroku klesla na historické minimá, jej miera bola na úrovni 5,6 % Počet ľudí bez práce na začiatku roka 2024 naďalej významne klesal, a to už jedenásty kvartál za sebou, aktuálne bolo bez práce menej ako 155-tisíc osôb. ...

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť SR začiatkom roka opäť rástla, pribudlo pracujúcich vo výrobe a predovšetkým stredoškolákov Počet pracujúcich medziročne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä prírastok pracujúcich vo výrobných odvetvi...

Zamestnávatelia, spracujte ePN svojich zamestnancov rýchlejšie a jednoduchšie

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia, uľahčite si prehľad o práceneschopnosti vašich zamestnancov a jej ďalšie spracovanie. Využite elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN (ePN) z portálu eSlužieb Sociálnej poisťovne priamo do váš...

SZČO a zamestnávatelia: Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za október 2021, je potrebné ho uhradiť do konca júna

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac október 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 30. júna 2024.

Šesť rád po ukončení štúdia: Absolventom škôl vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až po tom, ako začnú pracovať

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Absolventi škôl každoročne po maturitách či štátniciach riešia dilemu, či sa v závere školského roka musia ihneď prihlásiť do Sociálnej poisťovne, kedy, koľko a či vôbec majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanost...

Poberateľom sirotského dôchodku, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia, sa od júla pozastavuje výplata dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Poberateľom sirotského dôchodku, ktoré už ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium), sa automaticky zo zákona ukončí v júli zasielanie sirotského dôchodku. Ak bude študent od nového školského roka pokračovať v magisterskom š...

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Tripartita prerokovala návrh zákona o minimálnej mzde

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Zmeny vo výpočte minimálnej mzdy a ďalšie dva legislatívne návrhy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli dnes predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Návrh zákona zvyšuje minimálnu mzdu zo súč...

Už viac ako 200 zamestnávateľov prejavilo záujem o projekt Právo na prvé zamestnanie

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Pred mesiacom sa oficiálne spustil projekt Právo na prvé zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa v rámci neho doposiaľ zaviazali, že podporia vznik a udržanie 41 pracovných miest. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomá...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.