Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2024

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Ekonomika SR sa v  poslednom štvrťroku  minulého roka udržala v pluse Objem HDP vo 4. štvrťroku 2023 mierne vzrástol  medziročne aj medzikvartálne, čo v súhrne za celý rok udržalo rast ekonomiky nad 1 %.

Zamestnanosť a priemerná mesačná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri a za celý rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Reálne zárobky v roku 2023 rástli vo väčšine odvetví, pokles zamestnanosti sa však nezastavil Priemerná mzda v roku 2023 rástla medziročne vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach, v siedmich z nich dokonca dvojciferným tempom. Rast miezd bol ...

Webinár z oblasti pracovného práva 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Aj v tomto roku sa môžete tešiť na ďalší skvelý webinár renomovaných autorov kníh a článkov z oblasti pracovného práva vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Odborníci z praxe majú pre vás pripravené množstvo užitočných informácií a sú pripravení zodpov...

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu znevýhodnených ľudí

Kategória: Aktuality Autor/i: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístu...

Dôchodky 2023 v číslach: Medziročne pribudlo viac ako 13 a pol tisíc poberateľov dôchodkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripravila štatistický prehľad o medziročnom vývoji počtu poberateľov dôchodkových dávok. Porovnala štatistické údaje z decembra 2023 a rovnakého obdobia roka 2022, na základe ktorého počet poberateľov rozličných druhov dôchodko...

Projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných spustia od 1. apríla 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí od 1. apríla 2024 Projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných. Týmto projektom podľa sa plní aj požiadavka Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Sociálna poisťovňa pripomína rodičom: Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy nevystavuje lekár. Vyplní ju rodič a potvrdzuje škola

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína rodičom, že v prípade, ak si želajú čerpať dávku ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/škôlky/detských jaslí, nie je potrebné kvôli žiadosti o dávku navštevovať ošetrujúceho lekára. Žiadosť vypĺňa rodič a následne ju potv...

SZČO a dobrovoľne poistené osoby, nezabudnite uhradiť nové výšky poistného za január 2024 do 8. februára

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO) blížiaci sa dátum splatnosti poisteného. Odvody na sociálne poistenie v novej výške za mesiac január 2024 je potrebné uhradiť do 8. februára...

Sociálna poisťovňa bude rodičovský dôchodok vyplácať jednorazovo v júni 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína, že na základe novely zákona o sociálnom poistení bude tento rok rodičovský dôchodok vyplácať jednorazovo v júni 2024. Urobí tak automaticky v jednej úhrnnej splátke, teda nie mesačne ako to pre tento rok predpokladala...

Ministerstvo práce prijme opatrenia na zvýšenie kvality inšpekcie práce s ohľadom na ochranu pracujúcich

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

V tomto roku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijme sériu konkrétnych opatrení na zvýšenie kvality a efektivity inšpekcie práce na Slovensku. Riešenia sú zamerané na dodržiavanie pracovnoprávnej legislatívy, informovanie ľudí o ich...

Rezort práce zjednodušil podávanie výkazu o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Jednoduchšie a efektívnejšie. Také budú povinnosti zamestnávateľov. Každá firma či organizácia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí, musí podľa zákona o službách zamestnanosti, dať prácu aj občanom, ktorí majú zdravotné postihnutie.

Mýty o minimálnej mzde narazili na európsku smernicu

Kategória: Aktuality Autor/i: KOZ SR

Chystané a medializované zmeny ministerstva práce, aby sa minimálna mzda automaticky stanovila ako 60 % priemernej mzdy (a vrátila sa tak do podoby pred Krajniakovou legislatívnou zmenou v roku 2020), pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak, op...

Potvrdenie o neuložení právoplatnej pokuty za nelegálne zamestnávanie od 1.1.2024

Kategória: Aktuality Autor/i: NIP

Od 1. januára 2024 sa informačný systém ochrany práce v časti týkajúcej sa zákazu nelegálneho zamestnávania stal informačným systémom verejnej správy na účely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Sociálna poisťovňa proaktívne upozorňuje živnostníkov na zmeny poistného od januára 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024. Živnostníci d...

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) bude v roku 2024 vo výške 4 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) vo výške 5,50 % sa v roku 2024 mení na 4 %. Vyplýva to z tzv. zákona lex konsolidácia, ktorý bol po schválení v Národnej rade SR a podpise prezidentkou SR publikovaný s účin...

Ľahšie cestovanie a jednoduchší prístup do spoločenského života pre držiteľov preukazov ŤZP

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP, budú môcť v rámci krajín Európskej únie používať jednotný preukaz ŤZP.

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne z Plánu obnovy a odolnosti prostriedky na podporu individuálneho profesíjneho rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od 1. januára 2024 v nových kalkulačkách

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Kalkulačky sú zv...

Od 1. januára 2024 je možné požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii, Sociálna poisťovňa zverejnila tlačivo žiadosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejnila tlačivo, na základe ktorého je možné požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii. Ide o novú pravidelnú peňažnú dávku pre bývalých príslušníkov obecnej polície. Nárok na ňu žiadateľ spĺňa za predpokladu, ak dosiah...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.