Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Videoškolenia - videopríklady

Video/Webinár Sankcie zamestnávateľa - od krátenia dovolenky a nadtarifných zložiek mzdy po skončenie pracovného pomeru N

Autor/i: www.noveaspi.sk

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.    Súčasťou výkonu kontrolnej činnosti zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi je aj prípadné ukladanie pracovnoprávnych san...

5. OKPP - Miesto výkonu práce a aplikačná prax N

Autor/i: www.noveaspi.sk

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. JUDr. Jaroslav Škubal Príspevok sa zaoberá problematikou zodpovedajúceho dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve vo väzbe na iné pracovnoprávne inštitúty s náhľadom aktuálnej súdnej praxe. Prezentác...

5. OKPP - Práca vo „fabrike“ a práca mimo „fabriky“ – nové výzvy v súvislosti s výkonom práce zamestnanca na inom mieste ako v prevádzke zamestnávateľa N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Príspevok sa zaoberá budúcim i doterajším vývojom problematiky pri diferenciácii zákonnej terminológie používanej v súvislosti s vymedzením miesta výkonu práce zamestnancami a prípadnými cezhraničnými presahmi. Hlav...

5. OKPP - Miesto výkonu práce v pracovnej zmluve, pracovnej náplni a čo má prednosť? N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M. Príspevok sa zaoberá praktickým prípadom nezhody dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve a v pracovnej náplni zamestnanca a posúdením ich vzájomnej prednosti. Hlavná prezentácia je venovaná...

5. OKPP - Súdne prístupy pri posudzovaní nadbytočnosti zamestnanca z hľadiska zmeny charakteru práce a ochrany práv zamestnancov N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Jan Horecký, PhD. Príspevok sa venuje sumarizujúcemu pohľadu diferenciácie medzi českou a slovenskou pracovnoprávnou úpravou definujúcou miesto výkonu práce a pravidelné pracovisko, a to aj vo vzťahu k tzv. českému špecifiku v podobe „Dohody...

5. OKPP – Staro-nové prístupy. Ochrana osobných údajov zamestnávateľom. Praktické spory. N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Mgr. Tatiana Valentová Príspevok sa zaoberá aktuálnymi otázkami súvisiacimi s ochranou osobných údajov v kontexte realizácie pracovnoprávnych vzťahov a výkonu kontrolnej činnosti zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. Hlavná prezentácia je za...

5. OKPP – Úskalia miesta výkonu práce: Praktické otázky pre zamestnávateľov N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Mgr. Ida Budayová Kuklišová Príspevok je zameraný na prípustnosť šírky dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve, a to predovšetkým s ohľadom na súdne závery dotýkajúce sa prípadného uplatnenia iných pracovnoprávnych inštitútov. Hlavná pre...

5. OKPP – Prípadný vznik sporu o povinnosti úhrady cestovných náhrad z hľadiska viacerých miest výkonu práce, hlavného miesta výkonu práce podľa Zákonníka práce a pravidelného pracoviska podľa zákona o cestovných náhradách N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Zdeňka Dvoranová Prezentácia sa zaoberá náhľadom na miesto výkonu práce zamestnanca inými pracovnoprávnymi predpismi, predovšetkým zákonom o cestovných náhradách a zákonom o štatistike. Hlavná prezentácia je zameraná na identifikáciu hmotnop...

5. OKPP – Miesto výkonu práce a dispozičné oprávnenie cudzincov konajúcich v mene zamestnávateľa v SR N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Pavol Rak, PhD. Príspevok sa zaoberá praktickým rozmerom dohodnutia miesta výkonu práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí, a to aj vo väzbe na dispozičné oprávnenie týchto osôb konajúcich v mene zamestnávateľa v pracovnopráv...

4. OKPP - Konanie za zamestnávateľa v relevantných súdnych rozhodnutiach v slovenskej a českej právnej úprave – kto sa od koho môže učiť N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa zaoberá problematikou oprávnenosti konania osôb za zamestnávateľa pri vzniku a skončení pracovného pomeru so zamestnancami náhľadom aktuálnej súdnej praxe. Hlavná prezentácia je zameraná na relevanciu konania pri faktických a právny...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.