Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 12/2019

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
12/2019

Fajčenie na pracovisku z hľadiska pracovného práva

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association PhDr. Adam Madleňák, PhD.

Pravidelnou súčasťou úpravy vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa stáva aj otázka súvisiaca s trávením času zamestnanca počas prestávok v práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o pre...

Legislatívne a finančné aspekty súvisiace s vykonávaním rizikových prác

Ing. Milan Drahoš Ing. Peter Weiss

Zamestnanci, ktorí sú pri práci vystavení pôsobeniu nepriaznivých faktorov práce a/alebo pracovného prostredia, sú z hľadiska zdravotných rizík vplyvom práce zaradení do štyroch kategórií (1., 2., ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.