Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Analýzy súdnych rozhodnutí

Z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície z dôvodu organizačnej zmeny N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, je oprávnené len mestské (obecné) zastupiteľstvo. Rozsudok Najvyššieho súdu S...

Monitorovanie zamestnancov – Vývoj rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva N

Autor/i: JUDr. Jana Mikušová

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku patrí stále medzi jednu z najaktuálnejších tém, ktorá sa priamo dotýka tak zamestnávateľa, ako aj zamestnancov. Hlavné piliere monitorovania zamestnancov na pracovisku boli vzhľadom na citlivosť tejto otázk...

Test dychovou skúškou je objektívnym dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom N

Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Označenie rozhodnutia Krajský súd v Trnave sp. zn. 25CoPr/4/2019 z 31. marca 2020 (zrušenie rozhodnutia Okresného súdu v Piešťanoch, 18Cpr/13/2018-208 z 20. mája 2019 – vrátené na ďalšie konanie – neprávoplatné rozhodnutie)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.