Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Štefan Palkovič, advokát

Počet článkov autora: 1


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času N

Publikované:

Podmienky na zavedenie nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času upravuje § 87 ZP. Ide o také rozvrhnutie pracovného času, ktoré nespĺňa podmienku(y) podľa § 86 ZP: rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne presiahne tri hodiny (napríklad striedanie tzv. dlhých a krátkych týždňov) alebo pracovný čas v jednotlivých dňoch presiahne deväť hodín (napríklad práca v 12-hodinových pracovných zmenách), alebo priemerný týždenný pracovný čas v určitom období, najviac v štvortýždňovom, presiahne hranicu pre ustanovený týždenný pracovný čas (napríklad zvýšený sezónny charakter práce – dlhšie vyrovnávacie obdobie).