Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Otázky

Otázky

Pracovný pomer pre študenta s dennou, individuálnou formou študia

OAO ID: 5007 Autor/i: Marek Švec

Chceli by sme zamestnať na TPP zamestnanca, ktorý má ešte stále štatút študenta dennej formy ale individuálne štúdium. ( v r. 2024 končí bakalárske štátnice) Prosím, ako si viem s týmto prípadom poradiť? Môže byť na zamestnaný na pracovnú zmluvu a...

Dioptrické okuliare ako výdavok a daňový dopad u zamestnávateľa a zamestnanca

OAO ID: 5077 Autor/i: Marián Drozd

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa nepretržite 10 rokov v kancelárii so zobrazovacou jednotkou. Počas tohto obdobia sa mu postupne zhoršuje zrak, zvyšujú sa mu dioptrie, o čom svedčia pravidelné kontroly u očného lekára. Je pre uplatnenie nároku...

Douplatnenie daňového bonusu

OAO ID: 5037 Autor/i: Zita Kajanovičová

Manžel podáva daňové priznanie B (má TPP + príjem zo živnosti). Manželka poberala daňový bonus od 01 do 07/2023. Manželka nemala plný daňový bonus. Od 08 do 12/2023 poberal daňový bonus manžel.  Môže si manžel douplatniť daňový bonus cez DP B, ak ...

Príspevok na rekreáciu

OAO ID: 5017 Autor/i: Tatiana Mičudová

Pracovnčíka sa zúčastnila kúpeľnej liečby po operácii na poukaz A tkz. X . Nakoľko tohto času sa už ku kúpeľnej liečbe aj dopláca, požiadala zamestnávateľa na uplatnenie príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce. Zamestnávateľ jej požiad...

Vypoved pre nadbytocnost pocas PN

OAO ID: 4987 Autor/i: Marek Švec

Zamestnankyňa mala 30. 1. 2024 nastúpiť do zamestnania po rodičovskej dovolenke. Firma od 1. 1. 2024 zrušila jej pracovné miesto, o čom je spísaný záznam. V deň nástupu do práce firma pripravila výpoveď pre nadbytočnosť s výpovednou lehotou 3 mesi...

Preplatenie materskej (rodičovskej) dovolenky

OAO ID: 4923 Autor/i: Iveta Matlovičová

Radi by sme Vás požiadali o radu pri dlhodobej MD/RD. Zc, ktorá je od 2009 na MD/RD. Je to učiteľka ročný nárok 45 dní.     MD 23.5.2009-4.12.2009           RD   5.12.2009-30.6.2012   MD 22.4.2013-15.12.2013         RD   16.12.2013-30.11.2015   M...

Manželka otca dieťaťa - neprítomnosť v zamestnaní pri starostlivosti o dieťa

OAO ID: 4867 Autor/i: Simona Laktišová

Dobrý deň, ak sa manželka otca dieťaťa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, má nárok na materské podľa § 49 ods. 3 písm. f) zákona o sociálnom poistení. Má takáto žena nárok na materskú resp. rodičovskú dovolenku v zmysle § 166 Zákonníka práce (d...

Priznanie predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odchodného

OAO ID: 4819 Autor/i: Iveta Matlovičová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Zamestnanec ukončí v novembri pracovný pomer dohodou a požiada SP o priznanie PSD-predčasného starobného dôchodku (nejde o PSD z dôvodu odpracovaných 40 rokov). Vysvetlili sme zamestnancovi, že mu nemôžeme vypl...

Zástupca zamestnancov

OAO ID: 4829 Autor/i: Tatiana Mičudová

Ako by mala byť zadefinovaná funkcia - zástupcu zamestnancov v riadiacej dokumentácii. Je to dosť citlivá téma, mal by mať zástupca presne definované, kedy má nárok napríklad na náhradu mzdy (napr., ak bude na jednaní)? Prípadne, aké ďalšie veci b...

Preplatenie dovolenky

OAO ID: 4789 Autor/i: Iveta Matlovičová

Zamestnanec ukončil v spoločnosti hlavný pracovný pomer dohodou dňa 4.9.2023. Zároveň v tej istej firme uzavrel hneď 5.9.2023 nový pracovný pomer len s inou pracovnou náplňou na plný úväzok. Musíme mu preplatiť zostávajúcu dovolenku z prvého prac....

Zaradenie učiteľky v MŠ

OAO ID: 4783 Autor/i: Zdenka Matulová Juríková

Naša obec je zriaďovateľom Materskej školy. Od 1. 9. 2022 bola prijatá na pracovný pomer - učiteľka do našej materskej školy. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Trnavskej univerzite, odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Bol...

Zamestnanie konateľa vo vlastnej s. r. o.

OAO ID: 4729 Autor/i: Tatiana Mičudová

Som jediný konateľ vo vlastnej firme. Nemám žiadnych zamestnancov. Môžem legálne zamestnať sám seba? Bola by takáto pracovná zmluva v poriadku aj na strane zamestnávateľa aj zamestnanca bude tá istá osoba?

Dovolenka naviac ako benefit

OAO ID: 4619 Autor/i: Tatiana Mičudová

Materská spoločnosť so sídlom v ČR ako benefit poskytla českým zamestnancom 10 dní dovolenky naviac. V ČR je základná dovolenka 20 dní, tj. každý zamestnanec dostal 10 dní dovolenky naviac ako benefit nad rámec zákona. Materská spoločnosť má na Sl...

Započítaná prax

OAO ID: 4621 Autor/i: Tatiana Mičudová

Prosím o informáciu, ako sa má určiť započítaná prax zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme počas priestupného roku. Ak zamestnanec odpracuje celý priestupný rok, napr. rok 2024, do započítanej prax...

Uplatnenie § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov v praxi

OAO ID: 4615 Autor/i: Zita Kajanovičová

Zamestnávateľ chce uplatniť § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov. V prípade príspevku zamestnávateľa do DDS sa u niektorých zamestnancov zmení základ dane pre nárok na plný daňový bonus.  Je možné, aby zamestnanec, ktorý nechce prísť o plný...

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

OAO ID: 4507 Autor/i: Iveta Matlovičová

Prosím o usmernenie ohľadom práce nadčas u zamestnanca, ktorý je zaradený do 3. alebo 4. rizikovej skupiny. Podľa § 121 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie...

Daň z príjmov typ A

OAO ID: 4483 Autor/i: Anton Kolembus

Prosím o radu, či podať DP typ A na Slovensku. Dlhodobo žijúca matka dvoch detí v Taliansku sa v júli 2022 presťahovala na Slovensko aj s maloletými deťmi. Deťom boli pridelené slovenské rodné čísla. Matka od septembra do decembra pracovala v škol...

Zamestnanec vo svojej s. r . o.

OAO ID: 4435 Autor/i: Lenka Kavarniková

Musím byť zamestnaný vo svojej s. r. o., ktorá poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej som odborným zástupcom, alebo stačí, keď mám uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, respektíve postačuje aj ústna dohoda?

Výpočet hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023

OAO ID: 4437 Autor/i: Iveta Matlovičová

Zmenou § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. sa mení spôsob výpočtu hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023. Prosím o informáciu, akým spôsobom sa má postupovať pri jeho výpočte (zaokrúhlenie jednotlivých výpočtov): Príslušná časť funkčného pl...

Verejná správa - zaokrúhľovanie príplatkov od 1.1. 2023

OAO ID: 4439 Autor/i: Iveta Matlovičová

V § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. od 1.1.2023 vypadlo ustanovenie: ...Suma zistená podľa § 15 až § 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Akým spôsobom sa majú tieto príplatky od 1.1.2...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.