Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Otázky

Otázky

Priznanie predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odchodného

OAO ID: 4819 Autor/i: Iveta Matlovičová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Zamestnanec ukončí v novembri pracovný pomer dohodou a požiada SP o priznanie PSD-predčasného starobného dôchodku (nejde o PSD z dôvodu odpracovaných 40 rokov). Vysvetlili sme zamestnancovi, že mu nemôžeme vypl...

Zástupca zamestnancov

OAO ID: 4829 Autor/i: Tatiana Mičudová

Ako by mala byť zadefinovaná funkcia - zástupcu zamestnancov v riadiacej dokumentácii. Je to dosť citlivá téma, mal by mať zástupca presne definované, kedy má nárok napríklad na náhradu mzdy (napr., ak bude na jednaní)? Prípadne, aké ďalšie veci b...

Preplatenie dovolenky

OAO ID: 4789 Autor/i: Iveta Matlovičová

Zamestnanec ukončil v spoločnosti hlavný pracovný pomer dohodou dňa 4.9.2023. Zároveň v tej istej firme uzavrel hneď 5.9.2023 nový pracovný pomer len s inou pracovnou náplňou na plný úväzok. Musíme mu preplatiť zostávajúcu dovolenku z prvého prac....

Zaradenie učiteľky v MŠ

OAO ID: 4783 Autor/i: Zdenka Matulová Juríková

Naša obec je zriaďovateľom Materskej školy. Od 1. 9. 2022 bola prijatá na pracovný pomer - učiteľka do našej materskej školy. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Trnavskej univerzite, odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Bol...

Zamestnanie konateľa vo vlastnej s. r. o.

OAO ID: 4729 Autor/i: Tatiana Mičudová

Som jediný konateľ vo vlastnej firme. Nemám žiadnych zamestnancov. Môžem legálne zamestnať sám seba? Bola by takáto pracovná zmluva v poriadku aj na strane zamestnávateľa aj zamestnanca bude tá istá osoba?

Započítaná prax

OAO ID: 4621 Autor/i: Tatiana Mičudová

Prosím o informáciu, ako sa má určiť započítaná prax zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme počas priestupného roku. Ak zamestnanec odpracuje celý priestupný rok, napr. rok 2024, do započítanej prax...

Dovolenka naviac ako benefit

OAO ID: 4619 Autor/i: Tatiana Mičudová

Materská spoločnosť so sídlom v ČR ako benefit poskytla českým zamestnancom 10 dní dovolenky naviac. V ČR je základná dovolenka 20 dní, tj. každý zamestnanec dostal 10 dní dovolenky naviac ako benefit nad rámec zákona. Materská spoločnosť má na Sl...

Uplatnenie § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov v praxi

OAO ID: 4615 Autor/i: Zita Kajanovičová

Zamestnávateľ chce uplatniť § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov. V prípade príspevku zamestnávateľa do DDS sa u niektorých zamestnancov zmení základ dane pre nárok na plný daňový bonus.  Je možné, aby zamestnanec, ktorý nechce prísť o plný...

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

OAO ID: 4507 Autor/i: Iveta Matlovičová

Prosím o usmernenie ohľadom práce nadčas u zamestnanca, ktorý je zaradený do 3. alebo 4. rizikovej skupiny. Podľa § 121 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie...

Daň z príjmov typ A

OAO ID: 4483 Autor/i: Anton Kolembus

Prosím o radu, či podať DP typ A na Slovensku. Dlhodobo žijúca matka dvoch detí v Taliansku sa v júli 2022 presťahovala na Slovensko aj s maloletými deťmi. Deťom boli pridelené slovenské rodné čísla. Matka od septembra do decembra pracovala v škol...

Zamestnanec vo svojej s. r . o.

OAO ID: 4435 Autor/i: Lenka Kavarniková

Musím byť zamestnaný vo svojej s. r. o., ktorá poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej som odborným zástupcom, alebo stačí, keď mám uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, respektíve postačuje aj ústna dohoda?

Verejná správa - zaokrúhľovanie príplatkov od 1.1. 2023

OAO ID: 4439 Autor/i: Iveta Matlovičová

V § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. od 1.1.2023 vypadlo ustanovenie: ...Suma zistená podľa § 15 až § 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Akým spôsobom sa majú tieto príplatky od 1.1.2...

Výpočet hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023

OAO ID: 4437 Autor/i: Iveta Matlovičová

Zmenou § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. sa mení spôsob výpočtu hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023. Prosím o informáciu, akým spôsobom sa má postupovať pri jeho výpočte (zaokrúhlenie jednotlivých výpočtov): Príslušná časť funkčného pl...

Dovolenka nad rámec zákona

OAO ID: 4401 Autor/i: Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ dal benefit pre zamestnancov - dovolenka vo výške 30 dní pre každého zamestnanca t. j. zamestnanec do 33 rokov bude mať dovolenku nad rámec zákona vo výške 10 dní a zamestnanec nad 33 rokov vo výške 5 dní. Prosím o vyjadrenie k výške...

Započítanie praxe, príplatok za riadenie

OAO ID: 4415 Autor/i: Zdenka Matulová Juríková

Chcela by som sa spýtať na započítanú prax riaditeľky v MŠ, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a ktorá 4,5 roka, v rokoch 1993 -1998 pracovala ako administratívna pracovníčka a sekretárka a v tom čase bola aj na MD. Čiže, nevykonávala prácu pedagogi...

Daňový bonus SZČO

OAO ID: 4365 Autor/i: Zita Kajanovičová

Zárobok: 26 146 €, náklady vrátene odvodov: 21 634 €. Deti sú dve 14-ročné a jedno na VŠ 20-ročné. K tomuto je možné ohľadne daňového bonusu zarátať aj príjem manželky, aby bol nárok na daňový bonus vyšší, ak pracovala 1. až 8. mesiac a od 23. 8. ...

Predlženie zmluvy na dobu určitú

OAO ID: 4339 Autor/i: Iveta Matlovičová

Chcela by som poradiť ohľadom predĺženia zmluvy. Po odchode zamestnankyne na materskú sme vzali na administratívne práce inú pracovníčku, ktorá ma dohodnutú zmluvu na dobu určitú - 1 rok do 31.12.2022. Môžeme jej teraz predĺžit zmluvu na 2 roky (s...

Nárok na dovolenku a preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky

OAO ID: 4265 Autor/i: Iveta Matlovičová

Starostka je práceneschopná od 16. 11. 2021 a práceneschopnosť aj naďalej trvá. Z roku 2021 má nevyčerpaných 5 dní dovolenky. Keďže tento rok nemá odpracovaný ani jeden deň, nárok na dovolenku jej zaniká. Preplatenie 5 dní dovolenky po ukončení vo...

Vyplácanie záloh / cestovných náhrad na účet zamestnanca

OAO ID: 4191 Autor/i: Ľubica Minková

Naša firma plánuje v blízkej budúcnosti prejsť na vyplácanie záloh na služobné cesty bezhotovostnou formou / na účet zamestnanca. Chcela by som poprosiť o radu, ako postupovať v prípade, že budeme musieť zamestnancovi vyplatiť cestovné náhrady v c...

Kandidát za poslanca do obecného zastupiteľstva, ktorý je v podmienke

OAO ID: 4180 Autor/i: Simona Laktišová

Chcela by som poprosiť o odborné posúdenie situácie, o ktorej som sa dozvedela ako hlavná kontrolórka. Dostala som informáciu, že občan obce zvažuje o svojej kandidatúra na poslanca obecného zastupiteľstva. Tento občan bol v minulosti trestaný, a ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.