Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Otázky

Otázky

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

OAO ID: 4507 Autor/i: Iveta Matlovičová

Prosím o usmernenie ohľadom práce nadčas u zamestnanca, ktorý je zaradený do 3. alebo 4. rizikovej skupiny. Podľa § 121 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie...

Daň z príjmov typ A

OAO ID: 4483 Autor/i: Anton Kolembus

Prosím o radu, či podať DP typ A na Slovensku. Dlhodobo žijúca matka dvoch detí v Taliansku sa v júli 2022 presťahovala na Slovensko aj s maloletými deťmi. Deťom boli pridelené slovenské rodné čísla. Matka od septembra do decembra pracovala v škol...

Zamestnanec vo svojej s. r . o.

OAO ID: 4435 Autor/i: Lenka Kavarniková

Musím byť zamestnaný vo svojej s. r. o., ktorá poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej som odborným zástupcom, alebo stačí, keď mám uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, respektíve postačuje aj ústna dohoda?

Verejná správa - zaokrúhľovanie príplatkov od 1.1. 2023

OAO ID: 4439 Autor/i: Iveta Matlovičová

V § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. od 1.1.2023 vypadlo ustanovenie: ...Suma zistená podľa § 15 až § 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Akým spôsobom sa majú tieto príplatky od 1.1.2...

Výpočet hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023

OAO ID: 4437 Autor/i: Iveta Matlovičová

Zmenou § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. sa mení spôsob výpočtu hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023. Prosím o informáciu, akým spôsobom sa má postupovať pri jeho výpočte (zaokrúhlenie jednotlivých výpočtov): Príslušná časť funkčného pl...

Dovolenka nad rámec zákona

OAO ID: 4401 Autor/i: Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ dal benefit pre zamestnancov - dovolenka vo výške 30 dní pre každého zamestnanca t. j. zamestnanec do 33 rokov bude mať dovolenku nad rámec zákona vo výške 10 dní a zamestnanec nad 33 rokov vo výške 5 dní. Prosím o vyjadrenie k výške...

Započítanie praxe, príplatok za riadenie

OAO ID: 4415 Autor/i: Zdenka Matulová Juríková

Chcela by som sa spýtať na započítanú prax riaditeľky v MŠ, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a ktorá 4,5 roka, v rokoch 1993 -1998 pracovala ako administratívna pracovníčka a sekretárka a v tom čase bola aj na MD. Čiže, nevykonávala prácu pedagogi...

Daňový bonus SZČO

OAO ID: 4365 Autor/i: Zita Kajanovičová

Zárobok: 26 146 €, náklady vrátene odvodov: 21 634 €. Deti sú dve 14-ročné a jedno na VŠ 20-ročné. K tomuto je možné ohľadne daňového bonusu zarátať aj príjem manželky, aby bol nárok na daňový bonus vyšší, ak pracovala 1. až 8. mesiac a od 23. 8. ...

Predlženie zmluvy na dobu určitú

OAO ID: 4339 Autor/i: Iveta Matlovičová

Chcela by som poradiť ohľadom predĺženia zmluvy. Po odchode zamestnankyne na materskú sme vzali na administratívne práce inú pracovníčku, ktorá ma dohodnutú zmluvu na dobu určitú - 1 rok do 31.12.2022. Môžeme jej teraz predĺžit zmluvu na 2 roky (s...

Nárok na dovolenku a preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky

OAO ID: 4265 Autor/i: Iveta Matlovičová

Starostka je práceneschopná od 16. 11. 2021 a práceneschopnosť aj naďalej trvá. Z roku 2021 má nevyčerpaných 5 dní dovolenky. Keďže tento rok nemá odpracovaný ani jeden deň, nárok na dovolenku jej zaniká. Preplatenie 5 dní dovolenky po ukončení vo...

Vyplácanie záloh / cestovných náhrad na účet zamestnanca

OAO ID: 4191 Autor/i: Ľubica Minková

Naša firma plánuje v blízkej budúcnosti prejsť na vyplácanie záloh na služobné cesty bezhotovostnou formou / na účet zamestnanca. Chcela by som poprosiť o radu, ako postupovať v prípade, že budeme musieť zamestnancovi vyplatiť cestovné náhrady v c...

Kandidát za poslanca do obecného zastupiteľstva, ktorý je v podmienke

OAO ID: 4180 Autor/i: Simona Laktišová

Chcela by som poprosiť o odborné posúdenie situácie, o ktorej som sa dozvedela ako hlavná kontrolórka. Dostala som informáciu, že občan obce zvažuje o svojej kandidatúra na poslanca obecného zastupiteľstva. Tento občan bol v minulosti trestaný, a ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.