Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 6/2022

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
6/2022

Oprávnenie inšpektorátu práce v oblasti zamestnávania - právna úprava

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

V priebehu pracovného pomeru môže dôjsť k prípadu, keď zamestnanec zastáva názor, že sú porušované jeho práva a oprávnené záujmy. Pritom porušenie práv zamestnanca sa môže týkať vzniku, zmeny alebo...

Návod na používanie strojného zariadenia - v oblasti BOZP často podhodnotený a podceňovaný dokument

Ing. Pavol Farárik

Návod na používanie strojného zariadenia (ďalej len „stroja“) vypracúva výrobca stroja, ktorý je ho povinný budúcemu užívateľovi priložiť k dodávke stroja. Pre užívateľa stroja je návod na používan...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.