Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 2/2023

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
2/2023

Postup zamestnanca v prípade diskriminácie v pracovnom pomere

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pri výkone závislej práce zamestnancami v pracovnom pomere je potrebné rešpektovať popri aktuálnej právnej úprave aj zásady slušnosti. V súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v znení...

Teplota na pracovisku počas chladného počasia

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V dôsledku energetickej krízy sú viaceré spoločnosti a nielen tie, nútené uvažovať nad tým, ako a kde ušetriť. Energetická kríza núti nielen firmy, ale aj obce, školy a pod. uvažovať nad znižovaním...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Bezpečnosť práce v praxi 2/2023
Mesačník; ročník XIV.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10,
IČO: 31348262
Šéfredaktorka:
Ing. Klára Rábel Glosíková
Redaktorka:
PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie:
Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10,
tel.: (02) 58 10 20 27,
e-mail:
lucia.vanochova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je
povolené len s výslovným písomným
súhlasom vydavateľa. Za správnosť
údajov uvedených v článkoch
zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné je 85 eur
(7,08 €/1 číslo) vrátane DPH,
poštovného a balného. Predplatné
sa automaticky predlžuje o ďalší rok,
ak odber nie je najneskôr v novembri
písomne zrušený.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola
polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 9. 2. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 4150/10 (tlačená verzia)
EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0382 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.