Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

Doprava a stavebníctvo

V predchádzajúcich vydaniach časopisu ste mali možnosť otestovať si svoje znalosti z oblasti BOZP v rámci cyklu testovacích otázok pre bezpečnostných technikov. Otázky boli zostavené na účely písomnej skúšky na Národnom inšpektoráte práce a prinie...

Trhový dohľad a vyhradené technické zariadenia (2.)

V tomto vydaní časopisu uzatvárame cyklus testových otázok k písomnej skúške bezpečnostných technikov na Národnom inšpektoráte práce, a to pokračovaním testových otázok k vyhradeným technickým zariadeniam, pričom z prvých 40 otázok ste mali možnos...

Trhový dohľad a vyhradené technické zariadenia (1.)

V tomto a nasledujúcom vydaní časopisu uzatvoríme cyklus testových otázok k písomnej skúške bezpečnostných technikov na Národnom inšpektoráte práce. V predchádzajúcich číslach ste mali možnosť sa otestovať nielen zo všeobecného prehľadu, ale aj z ...

Faktory pracovného prostredia a poľnohospodárstvo

V predchádzajúcich vydaniach časopisu sme v súvislosti s novelou zákona č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis...

Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

V minuloročnom decembrovom vydaní časopisu sme v súvislosti so zákonom č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso...

Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023

* TESTOVÉ OTÁZKY K PÍSOMNEJ SKÚŠKE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV NA NÁRODNOM INŠPEKTORÁTE PRÁCE – VŠEOBECNÝ PREHĽAD (3.) A LESNÍCTVO * Novelou zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023 (2)

TESTOVÉ OTÁZKY K PÍSOMNEJ SKÚŠKE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV NA NÁRODNOM INŠPEKTORÁTE PRÁCE - VŠEOBECNÝ PREHĽAD (2) V minuloročnom decembrovom vydaní časopisu sme v súvislosti s novelou zákona č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2...

Bezpečnostní technici - legislatívne zmeny od 1. januára 2023 (1)

TESTOVÉ OTÁZKY K PÍSOMNEJ SKÚŠKE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV NA NÁRODNOM INŠPEKTORÁTE PRÁCE - VŠEOBECNÝ PREHĽAD (1) Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na novele zákona č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o be...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.