Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo bezpečnosť


Koncept bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súčasnej dobe

Moderné ponímanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") je v súčasnej dobe založené na iných predpokladoch, ako tomu bolo v období pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Nasledujúci text je náčrtom do problematiky BOZP, per...

Riešenie sporov zamestnanca a zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce

V oblasti bezpečnosti práce má zamestnávateľ právne povinnosti dané kogentnou právnou úpravou. Pokiaľ si zamestnávateľ tieto právne povinnosti nesplní, má zamestnanec možnosť oznámiť mu daný stav a požadovať od neho okamžité zjednanie nápravy v da...

Zásady bezpečnej práce v domácnosti (3.)

V tomto čísle sa budeme venovať zásadám bezpečnej práce pri manipulácii s motorovou pílou, krovinorezom, malotraktormi, ako aj zásadám bezpečnej manipulácie s horľavinami, bremenami a tiež práci na rovine, vo výškach a nad voľnou hĺbkou, s ktorými...

Bezpečnostné požiadavky na zváranie v uzavretých priestoroch

Zváranie v uzavretých priestoroch patrí medzi práce s osobitným nebezpečenstvom. Okrem rizika vyplývajúceho z pracovnej činnosti je pracovník ohrozený aj vlastnosťami samotného priestoru. Z tohto dôvodu sa pre zváracie a paličské práce vykonávané ...

Zásady bezpečnej práce v domácnosti (2.)

V predchádzajúcom čísle ste mali možnosť oboznámiť sa so zásadami bezpečnej práce pri ručnom obrábaní s rôznymi nástrojmi. V tomto čísle vám prinášame možnosť oboznámiť sa s mechanizovaným náradím, s ktorým môžete prísť do kontaktu pri rôznych dom...

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce

Pri výkone závislej práce v rámci pracovnoprávneho vzťahu v prípade určitých povolaní môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva ohrozenia zamestnancov. Preto má zamestnávateľ významné právne povinnosti informačného charakteru voči svojim zamestnancom, kt...

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce

Oblasť spolupráce zamestnávateľa a jeho zamestnancov v záujme zabezpečenia bezpečnosti práce sa týka celej oblasti ochrany práce. Významné kontrolné oprávnenia pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má odborový orgán. Významnou ...

Stavebný stroj - (ne)spoľahlivý partner k výkonu, pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP

Dynamický rozvoj stavebníctva v poslednom období prináša našej spoločnosti mnoho pozitívnych vecí, kde výsledky sú často badateľné v krátkom časovom období. Tak, ako pri každej činnosti, aj tu sa stretávame s negatívami, ktoré sú často rôznorodého...

Oprávnenie inšpektorátu práce pri zabezpečovaní bezpečnosti práce

Inšpektoráty práce sú významnými inštitúciami, ktoré dohliadajú nad dodržiavaním bezpečnosti závislej práce. Pritom ich oprávnenia sa vzťahujú na celú dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu. Taktiež majú oprávnenie dozerať a dohliadať nad rešpektova...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.