Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (3.)

V záverečnej 3. časti predmetného článku sú pertraktované kapitoly – Plánovanie a riadenie prevádzky SM BOZP, Hodnotenie výkonnosti SM BOZP a Zlepšovanie SM BOZP. Tieto záverečné kapitoly nadväzujú na časť 1 a 2 predmetného článku, ktoré boli zver...

Kľúčové slová

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (2.)

V predchádzajúcom čísle časopisu boli predstavené tri témy – Úvod do systému manažérstva BOZP, Ciele manažérstva BOZP a Kontext organizácie. V tomto čísle časopisu pokračujeme nasledujúcimi témami – Vrcholové vedenie organizácie a spoluúčasť praco...

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (1.)

Na dosiahnutie dobrej úrovne BOZP v organizácii vplýva značný počet faktorov. Jedným z rozhodujúcich faktorov je zavedenie efektívneho systému riadenia BOZP. Právne predpisy riadenie v oblasti BOZP spravidla upravujú všeobecne a rámcovo, predpokla...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.