Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom doržiavaní BOZP (2.)

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP (3.)

(dokončenie z predchádzajúcich čísiel) V predchádzajúcich dvoch článkoch sme sa okrem iného dotkli všeobecne stavebníctva, historického vývoja strojov a zariadení, pojmológie, systému povolených, zakázaných činností, obslúh stavebných strojov a za...

Kľúčové slová

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP (2.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) V minulom čísle sme sa v prvej časti článku dotkli všeobecne oblasti stavebníctva, historického vývoja strojov a zariadení, pojmológie, delenia strojov a dokumentácie, či systému povolených, či /a/ zakázanýc...

Kľúčové slová

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP

Pojmy ako stavebníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), stavebný stroj sú v mimoriadne silnom, interaktívnom, blízkom vzťahu, teda interakcii vzájomne pôsobiacich dvoch, troch alebo viacerých činiteľov v tom-ktorom danom...

Kľúčové slová

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.