Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Choroby z povolania


Strata spôsobilosti zamestnanca dlhodobo vykonávať doterajšiu prácu

Zdravotný stav zamestnanca je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim zamestnancovu výkonnosť pri práci, ale aj kľúčovým aspektom ovplyvňujúcim pracovný vzťah ako celok. V určitých životných situáciách sa zdravotný stav zamestnanca môže zhoršiť natoľko, ...

Pracovnoprávne a mzdové predpisy pre prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí (s chemickými a inými faktormi)

Na pracoviskách, kde zamestnávateľ nemohol vykonať také opatrenia, aby znížil riziko vyplývajúce z chemických faktorov na čo najnižšiu mieru, sú zamestnanci vystavení škodlivým vplyvom týchto chemických faktorov. Práca v takomto pracovnom prostred...

Zdravotné riziká pri výkone práce

S vývojom globálnej spoločnosti pod vplyvom nových moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) sa neustále menia pracovné podmienky na pracoviskách, pracovné zručnosti a zvyklosti zamestnancov, technologické postupy a pod. Implementác...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.