Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zamestnávateľskej organizácii v zmysle požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zamestnávateľskej organizácii v zmysle požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (2.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) V predchádzajúcom čísle časopisu boli preberané prvé štyri časti predmetného článku – úvod, koncipovanie kontextu organizácie pri tvorbe systému manažérstva BOZP (ďalej len „SM BOZP“), vrcholové vedenie orga...

Kľúčové slová

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zamestnávateľskej organizácii v zmysle požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001

Tento článok sa venuje systému riadenia (manažérstva) BOZP v zmysle požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001. Pozostáva z ôsmich častí. Prvá časť uvádza vstupné informácie a stručnú koncepciu tvorby systému manažérstva BOZP (ďalej len „SM BOZP“)...

Kľúčové slová

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.