Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Vydanie: 4/2015

Aktuality Národného inšpektorátu práce Národný inšpektorát práce Hodnotenie stavu ochrany práce za rok 2014 Stav ochrany práce v SR za rok 2014 podrobne hodnotí správa, ktorú Národný inšpektorát práce...

Online časopis

Materiálové inžinierstvo a jeho využitie v oblasti BOZP

Vydanie: 4/2015

Vednou disciplínou, ktorá sa zaoberá materiálmi a ich vlastnosťami, je materiálové inžinierstvo. Rozvoj techniky spôsobuje neustále budovanie a tvorenie štruktúr materiálov, čo niekedy nebolo možné. Jednou z "nových" skupín materiálov sú inteligentné materiály, ktoré dokážu reagovať na okolie. Cieľo

Online časopis

Bezpečný krásavec na slovenských cestách

Vydanie: 4/2015

Bezpečný krásavec na slovenských cestách Redakcia V uplynulých dňoch sme na našich cestách zaznamenali zaujímavú dodávku, ktorá svojim atraktívnym vzhľadom a originálnym polepom pútala pozornosť okolia. Mobilný prezentačný stánok...

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Vydanie: 4/2015

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality Ing. Laurencia Jančurová Národné kontaktné miesto EU-OSHA Dialóg s viceprezidentom Európskej komisie Jyrki Katainenom Jyrki Katainen, viceprezident pre prácu, rast, investície...

Online časopis

Inšpekcia práce v malých podnikoch

Vydanie: 4/2015

Inšpekcia práce v malých podnikoch Ing. Laurencia Jančurová NIP, Košice Cieľom celoslovenskej previerky, ktorá bola v priebehu roka 2014 zameraná na kontrolu dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci...

Online časopis

Rozhovor s Mgr. Bohuslavom Bendíkom

Vydanie: 3/2015

Rozhovor s Mgr. Bohuslavom Bendíkom Redakcia V rokoch 2002 až 2009 pôsobil v Slovenskom odborovom zväze zdravotníctva a sociálnych služieb, ako špecialista ochrany práce. Od roku 2002 do súčasnosti...

Online časopis

Správne určenie príčiny pracovného úrazu

Vydanie: 3/2015

Rozhodujúcou podmienkou pre znižovanie počtu a závažnosti pracovných úrazov je identifikácia ich zdrojov a príčin a poznanie ďalších okolnosti, ktoré viedli k ich vzniku. Na základe týchto údajov možno vykonávať potrebné rozbory vývoja pracovnej úrazovosti, stavu bezpečnosti práce a pracovných podmi

Online časopis

BOZP v roku 2015

Vydanie: 3/2015

BOZP v roku 2015 RNDr. Miroslava Kordošová PhD. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava BOZP, ako každá iná oblasť hospodárskeho a spoločenského života, sa neustále vyvíja a prispôsobuje...

Online časopis

Vplyv tepelno-vlhkostnej mikroklímy prostredia na zdravie zamestnancov

Vydanie: 3/2015

Tepelno-vlhkostná mikroklíma je dôležitým fyzikálnym faktorom pracovného prostredia, ktorý výrazne ovplyvňuje pracovné podmienky na pracoviskách. Z toho dôvodu sú v § 37 zákona č. 355/2007 Z.z. ustanovené základné povinnosti zamestnávateľov na ochranu zdravia zamestnancov pred záťažou teplom a chlad

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Vydanie: 3/2015

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality Ing. Laurencia Jančurová Národné kontaktné miesto EU-OSHA OSHwiki EU-OSHA vytvorila on-line encyklopédiu, ktorej cieľom je vytvárať a navzájom si vymieňať vedomosti...

Online časopis

Účasť konateľov na školení v oblasti BOZP

Vydanie: 3/2015

Účasť konateľov na školení v oblasti BOZP Mgr. Eva Wlachová Musia absolvovať školenie BOZP aj konatelia spoločnosti s. r. o., ak nie sú zároveň zamestnancami? Ide o spoločnosť, ktorá...

Online časopis

Úlohy bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, pri výkone úloh pracovnej zdravotnej služby

Vydanie: 3/2015

Zákon č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, priniesol povinnosť zvýšenej starostlivosti o vytváranie dobrých pracovn

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Vydanie: 3/2015

Aktuality Národného inšpektorátu práce Národný inšpektorát práce Európska inšpekčná kampaň SLIC zameraná na prevenciu proti pošmyknutiu, zakopnutiu a pádu na rovine Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) sa rozhodol...

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Vydanie: 2/2015

Aktuality Národného inšpektorátu práce Národný inšpektorát práce Letáky z edície "Pravidlá Dobrej praxe" Národný inšpektorát práce vydal ďalšie 4 letáky z tradičnej edície "Pravidlá dobrej praxe". Spomenuté publikácie sú...

Online časopis

Zamestnanci nad 50 rokov

Vydanie: 2/2015

Zamestnanci nad 50 rokov Ing. Laurencia Jančurová Aké špeciálne požiadavky z hľadiska BOZP platia pre zamestnancov nad 50 rokov veku (okrem smerných hmotnostných hodnôt pri práci s bremenami podľa...

Online časopis

Vplyv rezacieho ústrojenstva na veľkosť vibrácií motorovej píly

Vydanie: 2/2015

Ručná motorová reťazová píla je prenosné technické zariadenie so spaľovacím alebo elektrickým motorom, ktorého rezaciu časť tvorí uzatvorená pílová reťaz vedená vodiacou lištou. Pri práci s prenosnou ručnou reťazovou pílou so spaľovacím motorom predstavujú vibrácie prenášané na ruky významný rizikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Vydanie: 2/2015

Analýza pracovných úrazov Ing. Laurencia Jančurová Národný inšpektorát práce, Košice Prípad prvý Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") nastúpil na nočnú pracovnú zmenu ako operátor výroby. Okrem bežných povinností mal počas...

Online časopis

Doba kancelárska...

Vydanie: 2/2015

Doba kancelárska... Redakcia Pojem "bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci" je všeobecne známy a prezentuje sa predovšetkým na príkladoch vo veľkých výrobných podnikoch. Je to spôsobené aj tým, že...

Online časopis

Bezpečnostný technik a zakázané práce

Vydanie: 2/2015

Bezpečnostný technik a zakázané práce Mgr. Judita Zajarošová Sme spoločnosť zameraná na strojárenskú výrobu, v ktorej sa zvára, brúsi, používajú sa chemické látky a tiež sa pracuje s olovom....

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Vydanie: 2/2015

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality Ing. Laurencia Jančurová Národné kontaktné miesto EU-OSHA Lotyšsko predsedá od 1.1.1915 EÚ Súčasnú trojicu predsedníctiev EÚ tvoria Taliansko, Lotyšsko a Luxem...