Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Osobné ochranné pracovné prostriedky


Ako oboznámiť a preškoliť zamestnancov na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dosiahnutie dobrej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia v organizácii si vyžaduje systematické úsilie. Bezpečnosť a ochrana zdravia sú veci, ktoré zamestnávateľ môže ovplyvňovať a svojim konaním môže znížiť počet úrazov, chorôb a pravdepodobnosť s...

Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii a skladovaní druhotných surovín

Cieľom celoslovenskej inšpekcie práce zameranej v roku 2019 na manipuláciu a skladovanie druhotných surovín bola kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"). Inšpekci...

Ochrana dýchacích orgánů

Článek vychází ze zásad správné praxe a je souhrnem požadavků a předpisů týkajících se ochranných prostředků dýchacích orgánů. Tyto lze velmi dobře aplikovat v praxi kteréhokoliv podniku/firmy a napomoci tak k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.