Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Počet článkov autora: 22


Preplácanie a poskytovanie korekčných pomôcok zamestnávateľom pri práci so zobrazovacou jednotkou

Prípad z Rumunska o preplatení okuliarov obletel krajiny Európskej únie... takéto titulky priniesli médiá vo vzťahu k preplácaniu okuliarov pri práci so zobrazovacími jednotkami... Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu je výsledkom žaloby rumu...

Psychosociálne riziká a BOZP (3.)

V tretej časti príspevku sa čitatelia dozvedia viac o úprave psychosociálnych rizík v legislatívnej praxi na Slovensku, o vybraných metódach posudzovania psychosociálnej záťaže a návrhoch de lege ferenda na úpravu psychosociálnych rizík v legislat...

Psychosociálne riziká a BOZP (2.)

Pokračovanie série o psychosociálnych rizikách sa zameriava na pracovný stres a psychickú záťaž, ich charakteristiky, zdroje a vplyv na zdravie. Ďalej poukazuje na spôsoby manažovania tejto záťaže na pracovisku spoločne s úlohami manažmentu a part...

Psychosociálne riziká a BOZP

Podniky, ktoré nevykonávajú pravidelné hodnotenia rizík, ako hlavné dôvody uvádzajú, že riziká a nebezpečenstvá sú už známe (83 %) a že nemajú žiadne väčšie problémy (80 %). Psychosociálne riziká sa vnímajú ako náročnejšie než iné riziká. Takmer k...

Automatizovaný externý defibrilátor zachraňuje životy

V poslednom období sa začali na verejne dostupných miestach, ale i na pracoviskách vyskytovať automatizované externé defibrilátory (ďalej len „AED“). Včasná defibrilácia je kľúčovým faktorom prežitia pri náhlom zastavení obehu u pacientov s defibr...

Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP (4.)

Záver seriálu sa zaoberá nositeľnými zariadeniami na pracovisku a ich využívaním pri práci, vzdelávaní aj v oblasti BOZP. Tieto zariadenia si čoraz častejšie nachádzajú uplatnenie aj pri ochrane zamestnancov pri práci. Malé ľahké nositeľné zariade...

Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP (3.) * Rozšírená a virtuálna realita *

Pokračovanie seriálu sa zaoberá rozšírenou a virtuálnou realitou a ich využívaním pri vzdelávaní aj v oblasti BOZP. Virtuálna realita už dávno nie je výsadou herného priemyslu, ale preniká do ďalších odborov, ako je vzdelávanie, medicína, šport al...

Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP

Pokračovanie seriálu sa zaoberá tzv. inteligentnými/smart OOPP, ktoré sa postupne dostávajú na trh a pomáhajú chrániť životy a zdravie mnohých zamestnancov na pracoviskách, kde hrozí vyššie riziko úrazu, či nehody.

Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP (1.)

Digitalizácia a robotizácia určite ponúkajú veľký potenciál na inovácie a dynamický rozvoj na pracoviskách, ale rovnako predstavujú i nové výzvy a nové riziká pre ochranu zdravia a životov zamestnancov. Každá nová technológia má svoje výhody aj ne...

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP (4.) KOBOTY/COBOTY

Podľa Medzinárodnej federácie robotiky tvoria v súčasnosti kolaboratívne roboty, ktoré sú určené na pomoc pracovníkom v priemyselných aplikáciách, 3 % z globálneho predaja robotov. Avšak do roku 2025 bude tento podiel pravdepodobne stúpať na zhrub...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.