Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Inšpektori práce na stope nelegálneho zamestnávania „falošných živnostníkov“

Kategória: Aktuality Autor/i: NIP

Národný inšpektorát práce zorganizoval v uplynulých dňoch v spolupráci s Finančnou správou Slovenskej republiky mimoriadnu kontrolnú akciu. Jej cieľom bola kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania samostatne zárobkovo činných osôb. Inšpektori práce zamerali svoju pozornosť na fenomén tzv. falošných živností, ktorý spočíva v tom, že zamestnávatelia využívajú závislú prácu fyzických osôb, ale namiesto riadneho pracovnoprávneho vzťahu takéto osoby „zamestnajú“ na živnosť.

Z pohľadu inšpekcie práce ide o závažný problém, pretože na jednej strane tak dochádza k porušovaniu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní zo strany zamestnávateľov, pričom na druhej strane osoby pracujúce na živnosť takto prichádzajú o široký rozsah ochrany ich práv. Ako príklad možno uviesť platenú dovolenku, prestávky v práci, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia práci, stavovanie a pod., ktoré im vyplývajú z jednotlivých ustanovení Zákonníka práce, resp. súvisiacich právnych predpisov.

Kontrolná akcia inšpektorov práce a kontrolórov Finančnej správy SR sa uskutočnila 12. októbra 2023 vo vybraných podnikateľských subjektoch v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Jednotlivé inšpektoráty práce v súčasnosti preverujú podozrenia z porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania v tejto forme, ktoré sa týka 10 fyzických osôb. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.