Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Mzdy počas októbra po viac ako dvoch rokoch rástli naprieč ekonomikou rýchlejšie ako inflácia, zamestnanosť ďalej klesala

Podľa prvých údajov mzdy v októbri 2023 rástli rýchlejšie ako inflácia vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach, teda dosiahli reálny rast. Stalo sa tak prvýkrát od augusta 2021. Ekonomika však i naďalej zaznamenávala pokles zamestnanosti výnimkou stavebníctva a informácií s komunikáciou.

Priemerná nominálna mesačná mzda1) v októbri 2023 sa medziročne nominálne zvýšila vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Najviac, o 17,6 %, v odvetví s najnižšími mzdami, a to v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev na 721 eur. Dvojciferným tempom rástli mzdy zamestnancov aj v priemysle na 1 477 eur, vo veľkoobchode na 1 441 eur, maloobchode na 1 088 eur a v ubytovaní 1 093 eur. Rast miezd v ostatných vybraných odvetviach sa pohyboval od 7,9 % v predaji a oprave motorových vozidiel, kde októbrová priemerná mzda zodpovedala 1 367 eurám, do 9,8 % vo vybraných trhových službách vo výške1 370 eur.

Zamestnanci v októbri 2023 zarobili aj reálne viac ako pred rokom, teda rast miezd vo všetkých odvetviach predbehol infláciu. Mesačné dáta o mzdách síce zobrazujú len predbežné údaje, ale októbrový vývoj naznačuje, že obdobie reálnych poklesov zárobkov by mohlo byť čoskoro prekonané.

Odmena za prácu sa reálne zvýšila najvýraznejšie, o 9,8 %, v reštauráciách a pohostinstvách a tiež o 4 % v priemysle. Úroveň rastu prekročila 3 % vo veľkoobchode, maloobchode aj v ubytovaní.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (101 kB), alebo vo formáte PNG (85 kB).


V súhrne za desať mesiacov roka 2023 sa zvýšila nominálna mesačná mzda vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, dvojciferne až v 8 z nich. Najviac sa zvýšila v odvetviach s nízkymi zárobkami: v ubytovaní o 14,6 % na 1 070 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,4 % na 701 eur a v stavebníctve o 12,8 % na 1 010 eur.

Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili v 5 z 10 sledovaných odvetví. Najviac sa zvýšili v ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálna mzda v nich bola vyššia ako 2,5 %. Miernejším tempom mzdy rástli v stavebníctve, vybraných trhových službách a maloobchode. Na úrovni minulého roku zostali vo veľkoobchode.  V ostatných odvetviach reálne mzdy medziročne klesli.

Medziročný vývoj zamestnanosti

Pokles zamestnanosti2)  v medziročnom porovnaní evidovala v októbri 2023 väčšina, čiže 8 z 10 mesačne sledovaných produkčných odvetví. V najväčšom zamestnávateľskom odvetví, v priemysle3), ubudlo medziročne 0,9 % zamestnancov, pričom zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 20 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o 7,7 % evidovali činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Pokles zamestnanosti vyšší ako 2 % mali aj maloobchod, veľkoobchod a sektor ubytovania.

Zamestnanosť rástla len v stavebníctve o 1 % a v informáciách a komunikácii o 1,7 %.

V súhrne od začiatku roka 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil len v 4 z 10 sledovaných odvetví, a to v stavebníctve, ubytovaní, informáciách a komunikácii a v predaji a oprave motorových vozidiel. Zamestnanosť v týchto odvetviach rástla len mierne od 1 % do 2,1 %. Ostatné odvetvia zápasili s poklesom zamestnancov, ten bol najvýraznejší vo veľkoobchode o 2,7 %.

Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.

1) mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

2) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia

3) Štatistický úrad SR upozorňuje používateľov, že spolu so zverejnením údajov za jún 2023 realizoval revíziu hodnôt za odvetvia priemysel ako aj doprava a skladovanie (od roku 2008) na základe dodania nových údajov a priznania chyby od spravodajských jednotiek v jednom odvetví


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.