Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: NIP

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2023 Z. z. bola na rok 2024 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške: 

  1. 750 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  2. 4,310 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Ustanovená suma minimálnej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a zamestnancov v obdobnom pracovnom vzťahu.

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 373/2023 Z. z. boli podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce ustanovené aj sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2024:

  • a) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:
STUPEŇSUMA MINIMÁLNEHO MZDOVÉHO NÁROKU
1 750,00 eur za mesiac
2 866,00 eur za mesiac
3 982,00 eur za mesiac
4 1 098,00 eur za mesiac
5 1 214,00 eur za mesiac
6 1 330,00 eur za mesiac
  • b) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:
STUPEŇSUMA MINIMÁLNEHO MZDOVÉHO NÁROKU
1 4,310 eura za hodinu
2 4,977 eura za hodinu
3 5,644 eura za hodinu
4 6,310 eura za hodinu
5 6,977 eura za hodinu
6 7,644 eura za hodinu

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.