Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SZČO a zamestnávatelia: Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za apríl 2021, uhradiť ho treba do konca decembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac apríl 2021, blížiaci sa termín jeho splatnosti. Povinnosť uhradiť ho majú do 31. decembra 2023.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac apríl 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 042021, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne - https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/platenie-poistneho/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne a použiť správny variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch SZČO a zamestnávateľom poslala e-mailové správy, v ktorých ich upozorňujena povinnosť uhradiť odložené platby poistného za mesiac apríl 2021 do 31. decembra 2023. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostali tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj emailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. V prípade, že SZČO a zamestnávatelia platbu odloženého poistného v určenej lehote neuhradia, Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.

Prehľad termínov splatnosti odloženého poistného je dostupný na webstránke Sociálnej poisťovne TU: https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/mimoriadna-situacia-pandemia/odklad-poistneho/odklad-poistneho-terminy


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.