Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2023 - zapojte sa aj vy!

Kategória: Aktuality Autor/i: NIP

Tak ako každý rok, aj teraz si v 43. kalendárnom týždni sústava inšpekcie práce v SR v dňoch od 23. do 27. októbra 2023 pripomenie Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o najväčšie podujatie v oblasti BOZP na svete!

V rámci Európskeho týždňa BOZP Národný inšpektorát práce oficiálne odštartuje novú kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 s názvom „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“. Podujatie sa uskutoční v Bratislave dňa 25. októbra 2023 a bude sa na ňom hovoriť o príležitostiach, ale aj rizikách, ktoré so sebou digitalizácia pracovísk prináša. Reč bude o psychických traumách, ktorým sú vystavení moderátori online obsahu, o používaní exoskeletov uľahčujúcich zamestnancom ťažkú manuálnu prácu, o monitorovaní zamestnancov prostredníctvom systémov umelej inteligencie, o školení pracovníkov v oblasti bezpečnosti s využitím virtuálnej reality, ale aj o kybernetickej bezpečnosti strojov. Kampane Zdravé pracoviská sú jednou z nosných aktivít Európskej agentúry pre BOZP, s ktorou NIP úzko spolupracuje ako národné kontaktné miesto v SR.

Do aktivít v rámci Európskeho týždňa BOZP sa zapoja aj jednotlivé inšpektoráty práce. Inšpektori práce z IP Nitra napríklad s maskotom Napom vyrazia medzi deti do nitrianskych materských škôl a rôzne aktivity organizujú aj ďalšie inšpektoráty práce. Na všetkých inšpektorátoch sa uskutočnia dni otvorených dverí, semináre pre odbornú i laickú verejnosť a inšpektori práce sa budú v rámci tohto týždňa intenzívnejšie ako inokedy venovať aj poskytovaniu bezplatného poradenstva v oblasti bezpečnosti práce a tiež pracovnoprávnych vzťahov. Zoznam všetkých plánovaných aktivít je možné nájsť na webe Národného inšpektorátu práce www.ip.gov.sk.

Príďte medzi nás a pomôžte nám spropagovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí na pracoviskách. Sledujte podujatie Európsky týždeň BOZP aj na našich sociálnych sieťach: 

     https://www.facebook.com/inspekciapracesr

     https://www.instagram.com/inspekciapracesr/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.