Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Podnikatelia zasiahnutí treťou vlnou môžu žiadať o dotáciu na nájomné

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministestvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva opäť spúšťa vyplácanie dotácií na nájomné. Prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené alebo bolo obmedzené ich fungovanie počas tretej vlny pandémie, už môžu podávať elektronické žiadosti. Aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze budú žiadať prostredníctvom prenajímateľov. 

Dotácia bude vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom - najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť toto nájomné v rovnako vysokých pravidelných mesačných splátkach do 48 mesiacov. Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 28. februára 2022. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na https://najmy.mhsr.sk/.  V prípade otázok je možné zaslať mail na najmy@mhsr.sk.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.