Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Poistenci dostávajú od decembra vyšší covidový úrazový príplatok

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Poistenci, ktorým bola uznaná choroba z povolania na COVID-19, dostávajú od 1. decembra 2021 zo Sociálnej poisťovne vyšší covidový úrazový príplatok. Ak sa dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca začala po 30. novembri 2021 a poistenec spĺňa aj ďalšie zákonné podmienky, denná suma covidového úrazového príplatku za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti je po novom vo výške 55% denného vymeriavacieho základu (približne 55% hrubej dennej mzdy).

Pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá sa začala pred 30. novembrom 2021 (vrátane), zostáva denná suma covidového úrazového príplatku za prvé tri dni dočasnej práceneschopnosti nezmenená, čo znamená 25% denného vymeriavacieho základu (približne 25% hrubej dennej mzdy). Od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti je denná suma covidového úrazového príplatku zamestnanca vo výške 25% denného vymeriavacieho základu bez ohľadu na to, kedy sa dočasná pracovná neschopnosť začala. Od januára až do novembra 2021 vyplatila Sociálna poisťovňa svojim poistencom takmer 16 tisíc úrazových príplatkov v dôsledku ochorenia COVID-19 (bolo ich 15 762). Priemerná výška takéhoto úrazového príplatku v období január až november 2021 predstavovala sumu 181,69 eura.

Podmienky vzniku nároku na covidový úrazový príplatok zostali nezmenené. Okrem iného je potrebné, aby zamestnávateľ dočasne práceneschopnému zamestnancovi z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdil, že k jeho nákaze došlo pri pracovných činnostiach, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.

Všetky potrebné informácie a tlačivá ku covidovému úrazovému príplatku sú dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Sociálna poisťovňa - Úrazový príplatok pre COVID-19 (socpoist.sk).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.