Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Udržať pracovné miesta počas novembra a decembra pomôže Prvá pomoc +

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k 5. decembru 2021 na udržanie zamestnanosti už takmer 2,15 miliardy eur. Vyplýva to z aktualizovaného vydania priebežnej správy o „Prvej pomoci“, ktoré pripravil Inštitút sociálnej politiky. Rezort práce naďalej flexibilne reaguje na vývoj epidemickej situácie, posledné dva mesiace roku 2021 pomôže zamestnávateľom, SZČO a zamestnancom rozšírený rámec „Prvá pomoc +“.

Alokácia za september a október presiahla objem vyplatenej „Prvej pomoci“ za júl, čo odráža aj postupné zhoršovanie epidemickej situácie. Rovnako je badateľný aj mierny nárast v počte podporených mesačných pracovných miest. Priemerná suma pripadajúca na zamestnanca sa udržuje blízko júlovej úrovne. Prostredníctvom opatrení 2 a 3A sa za september a október vyplatilo viac ako 95 % „Prvej pomoci“. Naďalej najintenzívnejšie využívajú nástroje „Prvej pomoci“ mikropodniky. Za posledné mesiace dochádza ku zvyšovaniu podielu veľkých podnikov.

Priemerná pomoc sa v posledných mesiacoch stabilizovala

Výška priemernej finančnej podpory na jedného pracovníka za október je v súlade so sledovanými hodnotami za september a júl a udržuje sa nad hranicou 355 eur. Usporiadanie podnikov z pohľadu priemernej výšky príspevku v posledných mesiacoch kolíše. Kým do konca júna 2021 platilo „čím väčší podnik, tým nižšia finančná podpora na zamestnanca“, tak za júl sa pozície na prvej priečke vymenili. Na zamestnanca malého podniku pripadalo za tento mesiac viac ako 438 eur, u mikropodnikov priemerná pomoc dosiahla zhruba 424 eur. Za september došlo k ďalšiemu posunu, keď v priemere pripadalo na zamestnanca veľkého podniku približne 317 eur, zatiaľ čo podpora na pracovníka stredného podniku nepresiahla v priemere 269 eur. Októbrové údaje signalizujú návrat na pôvodné usporiadanie jednotlivých kategórií, v ktorom majú prvenstvo mikro a malé podniky, nasledujú ich stredné a veľké podniky.

Objem vyplatenej „Prvej pomoci“ sa oproti júlu zvýšil

V dôsledku zhoršenej epidemickej situácie sledujeme obrat vo vývoji objemu vyplatenej „Prvej pomoci“. Za júl 2021 sa vyplatilo bezmála 30 miliónov eur, zatiaľ čo za september viac ako 33 miliónov eur a predbežný údaj za október presiahol júlovú alokáciu zhruba o milión eur. Rovnako sme zaznamenali oživenie v počte podporených mesačných pracovných miest. Kým za júl sa podporilo viac ako 84 tisíc mesačných pracovných miest, tak za september sa počet priblížil k 90 tisícom.

Viac ako polovica „Prvej pomoci“ smeruje mikropodnikom

Podiel mikropodnikov na vyplatenej „Prvej pomoci“ sa v posledných mesiacoch udržuje stabilne nad 50 %. Kým u tejto kategórie dochádza len k miernym medzimesačným zmenám v relatívnom vyjadrení, tak u veľkých podnikov sledujeme postupný nárast až na viac ako 31 % za september zo zhruba 18 % zaznamenaných za jún. U malých a stredných podnikov sledujeme pokles ich podielu na vyplatenej sume až na zhruba 7,4 % a 4,5 % za september, oproti júnovým približne 17,5 % a 11,9 %.

Viac na: https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2021/12/ISP_2021_Prva_pomoc_update19_final.pdf


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.