Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

FinStat: Viac ako desatina firiem vymazaných z OR podala závierku aj za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Hromadné vymazanie firiem z Obchodného registra (OR) pre nesplnenie administratívnych povinností postihlo z veľkej časti aj fungujúce spoločnosti. Viac ako 12 % vymazaných firiem dokonca podalo do OR účtovnú závierku aj za rok 2020, vyplýva z analýzy spoločnosti FinStat.

Vzhľadom na ohlasy firiem o neoprávnenom výmaze spustil rezort spravodlivosti výzvu, v rámci ktorej ho takto postihnuté spoločnosti môžu kontaktovať. Ministerstvo deklaruje, že ich žiadosti bude individuálne prehodnocovať.

Za posledné tri mesiace bolo z registra vymazaných približne 10.000 právnických a 20.000 fyzických osôb, pričom podľa FinStatu za posledné tri roky zaniklo v priemere 5000 spoločností a okolo 40.000 živnostníkov ročne. Aktuálne zrušenie firiem spôsobilo prechodné ustanovenie Obchodného zákonníka k úpravám účinným od 1. októbra. Podľa neho registrové súdy v spolupráci s rezortom spravodlivosti vymazávajú z OR osoby, ktoré sa doň už zapisovať nemajú, podniky zahraničných fyzických osôb, osoby, ktoré do likvidácie vstúpili pred októbrom 2016, ale i osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny základného imania zo slovenskej koruny na euro či podniky slovenských alebo zahraničných právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdili svoje údaje zapísané v OR SR.

Firmy vymazané z OR, ktoré ešte za rok 2020 podali účtovnú závierku, vytvorili v roku 2020 tržby spolu viac ako 27 miliónov eur. Viac ako 217 z nich hospodárilo s kumulovaným ziskom vo výške 2,5 milióna eur a viac ako 1032 z nich bolo, naopak, v celkovej strate 2,2 milióna eur. Tržbami najväčšou vymazanou spoločnosťou bola Družba prevádzkujúca rovnomenný hotel v Demänovskej Doline. Z týchto vymazaných firiem, generovalo najviac tržieb odvetvie cestovný ruch a gastro, a to až 17 %.

Firmy s najväčšou stratou aj s najväčším ziskom sú z odvetvia cestovný ruch a gastro, pričom zisk tvorili len tri firmy z tohto odvetvia. Jedna z nich je už spomínaná Družba. V strate bolo 53 firiem z tohto odvetvia. Najväčší kumulovaný zisk dosahuje odvetvie zdravotníctvo, v ktorom hospodárilo so ziskom 14 spoločností a so stratou sedem spoločností. Najväčšiu kumulovanú stratu dosahuje odvetvie vývoj a testovanie, a to takmer 240.000 eur. Z tohto odvetvia boli len dve firmy v zisku vo výške 28.000 eur a sedem firiem dosahovalo nulový zisk prípadne stratu v celkovej sume 265.000 eur.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.