Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

5. OKPP – Prípadný vznik sporu o povinnosti úhrady cestovných náhrad z hľadiska viacerých miest výkonu práce, hlavného miesta výkonu práce podľa Zákonníka práce a pravidelného pracoviska podľa zákona o cestovných náhradách

Publikované: Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prezentácia sa zaoberá náhľadom na miesto výkonu práce zamestnanca inými pracovnoprávnymi predpismi, predovšetkým zákonom o cestovných náhradách a zákonom o štatistike.

Hlavná prezentácia je zameraná na identifikáciu hmotnoprávnych podmienok, pri splnení ktorých vzniká zamestnancovi nárok na poskytovanie cestovných náhrad od zamestnávateľa podľa osobitného predpisu, pričom diskutovaná je predovšetkým otázka:

  • možnosti dohodnutia viacerých miest výkonu práce v závislosti od určenia jedného alebo viacerých pravidelných pracovísk korelujúcich dohodnutému počtu miest výkonu práce,  
  • možnosť zabezpečiť výkon práce na inom mieste ako miesto výkonu práce vyslaním na pracovnú cestu vo väzbe na šírku dohodnutého miesta výkonu práce,
  • najčastejšie pochybenia pri uplatňovaní zákona o cestovných náhradách vo väzbe na pravidelné pracovisko,
  • úhrada nákladov spojených s výkonom práce zamestnanca pri široko vymedzenom mieste výkonu práce.
 
 
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.