Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

5. OKPP – Staro-nové prístupy. Ochrana osobných údajov zamestnávateľom. Praktické spory.

Publikované: Autor/i: www.noveaspi.sk

Mgr. Tatiana Valentová

Príspevok sa zaoberá aktuálnymi otázkami súvisiacimi s ochranou osobných údajov v kontexte realizácie pracovnoprávnych vzťahov a výkonu kontrolnej činnosti zo strany Úradu na ochranu osobných údajov.

Hlavná prezentácia je zameraná na konanie zamestnávateľa v oblasti preukazovania súladu vnútropodnikovej dokumentácie a vnútropodnikových procesov s nariadením GDPR a prípadnej povinnosti zamestnávateľa realizovať vplyv podľa čl. 35 nariadenia GDPR, pričom bol dôraz kladený na:

  • vzájomnú väzbu medzi záznamami o spracovateľských činnostiach a informáciami poskytovanými dotknutým osobám vrátane povinnosti preukazovania nevyhnutnosti spracúvať osobné údaje na zvolený účel zamestnávateľom,
  • obsahovú náplň požiadaviek na transparentné, jednoduché a zrozumiteľné informovanie dotknutých osôb a najčastejšie pochybenia v tejto oblasti,
  • podmienky zavedenia kontrolného mechanizmu u zamestnávateľa vyplývajúce zo Zákonníka práce a z nariadenia GDPR a ich vzájomnú zlučiteľnosť,
  • vymedzenie podmienok profilovania zamestnancov prostredníctvom systematického hodnotenia osobných údajov.
 
 
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.