Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

5. OKPP – Úskalia miesta výkonu práce: Praktické otázky pre zamestnávateľov

Publikované: Autor/i: www.noveaspi.sk

Mgr. Ida Budayová Kuklišová

Príspevok je zameraný na prípustnosť šírky dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve, a to predovšetkým s ohľadom na súdne závery dotýkajúce sa prípadného uplatnenia iných pracovnoprávnych inštitútov.

Hlavná prezentácia sa zaoberá praktickým rozmerom variability konaní zamestnávateľov pri voľbe dohodnutia miesta výkonu práce so zamestnancami v pracovnej zmluve, pričom akcentované sú najmä:

  • vzájomné súvislosti medzi dohodnutím miesta výkonu práce, rozsahom dispozičného oprávnenia zamestnávateľa, vznikom nároku zamestnanca na poskytnutie cestovných náhrad a prípadná zmena rozhodného práva pre pracovnú zmluvu vzhľadom na užšiu väzbu k miestu výkonu práce,  
  • identifikácia rozdielu medzi miestom výkonu práce, pracoviskom, pravidelným pracoviskom, hlavným miestom výkonu práce a obvyklým miestom výkonu práce,
  • výhodami a nevýhodami voľby užšieho alebo širšieho vymedzenia miesta výkonu práce, prípadne dohodnutie viacerých miest výkonu práce,
  • právne možnosti zamestnávateľa požadovať výkon práce z dohodnutého miesta výkonu práce zamestnancom a nie z jeho domácnosti (návratová politika).
 
 
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.