Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Dušan Moravčík

Počet článkov autora: 5


Pracovné úrazy pri banskej činnosti a pri práci s výbušninami a muníciou

Predmetom článku sú povinnosti právnickej osoby, fyzickej osoby a oprávnenej osoby pri vyšetrovaní pracovných úrazov, ktoré sa stanú pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníc...

Predaj a používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3

Od 1. septembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 220/2018 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z.z. a zákona č. 177/2018 Z....

Oprávnenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom, pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

Zo zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 51/1988 Zb.") a zo zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpi...

Štátna banská správa a jej činnosť

Ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci zabezpečujú v Slovenskej republike, podľa Čl. 36 písm. c) zákona č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Ústava SR) orgány, ktoré sú vo verejnej správe začlenené do štátnej správy a sú naviazané na štát.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.