Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ing. Marián Varga

Počet článkov autora: 8


Odchod do dôchodku a posudok zdravotnej služby N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyňa pracuje v školskej jedálni ako pomocný prevádzkový zamestnanec. Od 28. júna 2019 je dlhodobo práceneschopná a vzhľadom na svoj zdravotný stav by ani nemohla naďalej vykonávať prácu podľa svojho pracovného zaradenia. Rozhodla sa skonč...

Poskytnutie rekreačného poukazu zamestnávateľom, ktorý má menej ako 50 zamestnancov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V súlade s § 152a Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi za zákonom určených podmienok rekreačný poukaz. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť za...

Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Je možné predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú so zamestnancom, ktorý mal doposiaľ dva roky pomer na dobu určitú vždy len počas zastupovania iného zamestnanca na materskej dovolenke?

Preplatenie dovolenky N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Som pedagogický zamestnanec a chcela by som sa opýtať na dovolenku, ktorej mám 70 dní. Tohtoročná 45 dní a minuloročná 25 dní. Keďže robím rozvrhy, predpokladám, že ani tých 25 dní nevyčerpám do konca roka. Mám nárok na preplatenie dovolenky?

Príplatky pre vychovávateľa za prácu v sobotu a v nedeľu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ak majú vychovávatelia svoj pracovný čas rozvrhnutý aj na sobotu a nedeľu, patrí im príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu? Každý odpracuje 37,5 hodiny od pondelka do nedele, v tomto čase má aj pracovnú pohotovosť od 22.00 do 6.00 hod. Podľa § 16 ...

Príplatok za nočnú službu a dohoda o vykonaní práce N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyne školského internátu pracujú na základe dohody a v rámci nej vykonávajú nočnú službu – pohotovosť. Platí aj pre nich príplatok za nočnú prácu?

Rozšírenie okruhu fyzických osôb pre zabezpečenie stravovania N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V súlade s § 152 Zákonníka práce poskytujeme stravovanie (finančný príspevok na stravovacie karty) zamestnancom, ktorí odpracovali viac ako štyri hodiny. Môžeme v súlade s  § 152 ods. 9 písm. c)  rozšíriť okruh  fyzických osôb, ktorým zabezpečíme ...

Výška príspevku na stravovanie pri práci z domu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chcem sa opýtať na výšku príspevku na stravovanie v prípade, že zamestnancom sa prispieva na hlavné jedlo v jedálni v zmysle zákona. Nemáme stravovacie poukážky. Počas príležitostnej práci z domu musím poskytovať finančný príspevok na stravovanie ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.