Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Pracovný posudok zamestnanca

Kategória: Pracovné posudky

Vydanie pracovného posudku predstavuje právo zamestnanca, ktorého vznik je bezprostredne spojený so skončením pracovného pomeru. Jeho vydanie sa neviaže na žiadny z konkrétnych spôsobov skončenia pracovného pomeru, t. j. vydanie pracovného posudku je možné, či už ide o skončenie pracovného pomeru dohodou, výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru, resp. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Vydať pracovný posudok zamestnancovi však nemusí zamestnávateľ, u ktorého bol tento zamestnanec zamestnaný na základe niektorej z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. V tomto prípade je vydanie pracovného posudku konštruované výlučne na dobrovoľnej báze (zamestnávateľ „môže“ vydať pracovný posudok).

Vydať pracovný posudok, ak o jeho vydanie zamestnanec požiada, je zamestnávateľ povinný bez ohľadu na skutočnosť, aj v prípade ak sa zamestnanec domáha na súde vyslovenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Do právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru sa totiž pracovný pomer považuje za skončený ku dňu, kedy sa mal pracovný pomer skončiť na základe právneho úkonu, ktorý je na súde zo strany jedného z účastníkov pracovného pomeru napadnutý.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.