Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

3. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na možnosti a limity zamestnávateľa pri nastavovaní a uplatňovaní procesnoprávnych pravidiel v pracovnom práve.

Online konferencia bude prebiehať počas dvoch dní

20. 10. 2021 - od 12:00 – 15:30 hod.
21. 10. 2021 - od 12:00 – 15:30 hod.

Forma uskutočnenia: online cez MS Teams 

Odborný program konferencie

Program konferencie bude rozdelený do dvoch základných tematických oblastí:

I.  Nové procesné pravidlá v Zákonníku práce

 • Čo prinesie pripravovaná novela Zákonníka práce v súvislosti s transpozíciou smernice o transparentných a spravodlivých pracovných podmienkach.
 • Aké budú zmeny v obsahu a forme informačnej povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru, čo sú „základné podmienky pracovnoprávneho vzťahu“ a čo je „minimálna predvídateľnosť práce“.
 • Elektronické doručovanie zamestnancovi a prípustno-neprípustné skracovanie odberných lehôt.
 • Pracovné a kalendárne dni, nové 7-dňové lehoty ako flexibilný nástroj pre zamestnávateľa.
 • Večná téma a večný problém – ako procesnoprávne zvládnuť organizačnú zmenu a ako si „nevyrábať“ neplatné skončenia pracovného pomeru.
 • Povinnosť poskytnutia informácie o mzdových zložkách a spôsobe ich vyplácania vrátane odkazu na § 43 ods. 3 Zákonníka práce.
 • Voči komu má zamestnávateľ povinnosti poskytovať informácie o zamestnancoch a o aké druhy informácií ide – nový § 230a Zákonníka práce.

II. Ako nastaviť vnútropodnikové procesy pri absencii pracovnoprávnej úpravy

 • Kto môže konať za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, čo je „obchodné vedenie“ a pohľad na uvedenú problematiku vo svetle nových súdnych rozhodnutí.
 • Akým spôsobom vytvárať vnútropodnikové predpisy zamestnávateľa a čo všetko spadá a nespadá pod výraz „pracovný poriadok“.
 • Podlieha každá vnútropodniková smernica odsúhlasovaniu zástupcom zamestnancov? Vzťahuje sa to aj na smernice o whistleblowingu a o vnútornom audite?
 • Homeoffice a stravovanie – prístupy zamestnávateľov a najčastejšie chyby.
 • Povinná úprava skúšobnej doby v závislosti od trvania zmluvy a povahy práce – je 3 a 6 mesiacov dosť?
 • Ako sa vysporiadať so sťažnosťou zamestnanca podľa § 13 ods. 5 Zákonníka práce a neprípustnosť použitia zákona o sťažnostiach.
 • „Milujeme“ koncernové predpisy, ale ako ich pretransformovať do obsahu vnútropodnikových predpisov zamestnávateľa.

Nenechajte si ujsť podujatie, na ktorom sú najlepší odborníci na pracovné právo pripravení odpovedať aj na vaše otázky.

Čím skôr sa na podujatie zaregistrujete, tým viac môžete ušestriť z ceny registračného poplatku.

 

Podrobné informácie o konferencii


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.