Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Aj vo februári ostala situácia na trhu práce stabilná a prácu si našlo viac ako 10 000 ľudí

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Trh práce ostáva naďalej stabilný, a to napriek prísnym protipandemickým opatreniam a prebiehajúcej druhej vlne pandémie. Vo februári si našlo prácu 10 335 nezamestnaných ľudí. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú viac ako 60 000 voľných pracovných miest.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od apríla 2020 už vyplatilo na udržanie zamestnanosti viac ako 1 miliardu a 183 miliónov eur a podporilo celkovo 3 434 381 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí si našli prácu v jednotlivých mesiacoch pandémie od apríla 2020, jednoznačne potvrdzuje účinnosť prijímaných opatrení v rámci aktívnej politiky práce, ktorá zahŕňa aj jedinečný projekt „Prvá pomoc“. S cieľom zrýchliť vyplácanie pomoci aktuálne prijímajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny desiatky nových zamestnancov, ktorí sa špecializujú práve na procesy spojené so spracovaním žiadostí o príspevky. K dnešnému dňu posilnilo tímy úradov po celom Slovensku už 74 kolegov a plynulo prijímame ďalších.

Situácia na trhu práce ostáva stabilná

Vo februári dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,90 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom bol zaznamenaný nepatrný nárast o 0,09 p. b. (7,81 % v januári 2021). Medziročný nárast je na úrovni 2,85 p. b. (5,05 % vo februári 2020). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 216 495 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 2 614 osôb (o 1,22 %).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola vo februári 2021 na úrovni 8,55 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2021, vzrástla o 0,05 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 234 288 ľudí bez práce, čo je o 1 449 osôb viac ako v januári 2021. Podľa doby evidencie je až 86 826 uchádzačov evidovaných viac ako 12 mesiacov, čo predstavuje viac ako tretinu z celkového počtu nezamestnaných.

Február priniesol uplatnenie na trhu práce 10 335 nezamestnaným

Najviac ľudí si našlo prácu v oblasti priemyselnej výroby, v administratívnych službách, vo veľkoobchode a maloobchode. Celkovo bolo vo februári 2021 z evidencie vyradených 12 228 uchádzačov o zamestnanie, z toho 6 pre nespoluprácu a ďalších 1 887 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Slovenský trh práce stále ponúka viac ako 60 tisíc voľných pracovných miest. Vo februári 2021 ich úrady práce evidovali 62 078. Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 18 406 (podiel 29,65 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 2 702 (podiel 4,35 %). Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov v mesiaci február bol na úrovni 27 426 a rovnako ako v januári prekročil hranicu 27 000 (január 27 415). Najčastejšie ponúkali zamestnávatelia voľné pracovné miesta v profesii Operátori a montéri strojov a zariadení (28 655 miest), kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (13 086 miest) a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (7 040 miest).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.