Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ak dlžník nevládze zaplatiť dlh naraz, pomôže mu splátkový kalendár. Ale pozor!

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od začiatku tohto roka do konca júna Sociálna poisťovňa vydala 928 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm, ktoré eviduje od odvádzateľov poistného. Je to o 252 splátkových kalendárov menej ako pred rokom. Celková suma, na ktorú boli vydané rozhodnutia o povolení splátok dlžných súm, predstavuje 3,93 milióna eur. K úspešnému ukončeniu splátkového kalendára (teda k 100-percentnej úhrade) došlo v 43 prípadoch, pričom dlžníci takto uhradili 82 tisíc eur.

Sociálna poisťovňa upozorňuje dlžníkov, ktorým povolila splátkové kalendáre, že ak nedodržiavajú termíny jednotlivých splátok, splátkový kalendár sa zruší a celý dlh musia jednorazovo zaplatiť. V prvom polroku 2020 došlo k zrušeniu splátkových kalendárov z dôvodov ich nedodržania zo strany dlžníkov v 259 prípadoch na celkovú sumu 507 tisíc eur. Naďalej aktívnych splátkových kalendárov v tomto období zostalo 626 na celkový objem pohľadávok 3,34 mil. eur. Z nich bolo do 30. júna 2020 uhradených 311 tisíc eur.

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti dlžníka povoliť splátky najviac na obdobie 24 mesiacov. V prípade povolenia splátok Sociálna poisťovňa určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti jednotlivých splátok, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky, a výšku úrokov. V súčasnej mimoriadnej situácii sa však úrok odpúšťa, dlžník je povinný zaplatiť len mesačnú splátku dlžnej sumy. Sociálna poisťovňa odporúča, aby dlžníci riešili svoje problémy s odvádzaním poistného bez odkladu, čo najskôr a aby v tejto veci aktívne navštívili svoju pobočku a požiadali o splátkový kalendár. Pretože pokiaľ sa na dlžnú čiastku nevzťahujú úľavy schválené vládou a parlamentom v súvislosti s koronakrízou, Sociálna poisťovňa nemôže ani dlh, ani následné penále odpustiť. Pre dlžníka je preto lacnejšie čo najrýchlejšie riešenie tohto problému.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.