Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ako je to s platením poistného počas predĺženého podporného obdobia na výplatu nemocenského

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Dňa 10. apríla 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 130/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý s účinnosťou od 1. mája 2021 umožňuje, aby Sociálna poisťovňa za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok predĺžila podporné obdobie na čerpanie dávky nemocenské, v prípadoch kedy podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie alebo v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia.

Ak sa zamestnancovi, SZČO alebo dobrovoľne poistenej osobe predĺži podporné obdobie na čerpanie nemocenského, ktoré uplynulo počas trvania krízovej situácie alebo v období šiestich mesiacov po jej ukončení, zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba bude mať vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti až do dňa uplynutia predĺženého podporného obdobia (t. j. nie iba do uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti).

Zamestnancovi a SZČO sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského do dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zamestnávateľ a SZČO sú povinní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia zamestnanca/SZČO z dôvodu predĺženia podporného obdobia na čerpanie nemocenského, a to do 8 dní od prerušenia povinného poistenia prostredníctvom tlačiva registračný list fyzickej osoby (RLFO).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.