Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ako požiadať o potvrdenie o invalidite a o posúdenie zdravotného stavu (invalidita) bez návštevy pobočky SP počas koronakrízy

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

(skrátený návod)

  1. Ak poberateľ invalidného dôchodku potrebuje tlačivo Potvrdenie o invalidite alebo Potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť treba zavolať alebo poslať e-mail do pobočky, kontakty tu: Kontakty – pobočky - alebo využiť e-schránku.
  2. K žiadosti o invalidný dôchodok a k žiadosti o úrazové dávky netreba predkladať tlačivo Prehliadka zisťovacia (tzv. 400-ku), ktoré vypisuje ošetrujúci lekár. Stačí poštou alebo e-mailom poslať príslušnej pobočke odborné lekárske nálezy, spolu s podkladmi zasielanými útvaru dôchodkového poistenia, prípadne útvaru úrazového poisteniapobočky. Kontakt tu: Kontakty – pobočky.
  3. Sociálna poisťovňa následne žiadosť posúdi a vydá rozhodnutie.
  4. V prípade potreby Sociálna poisťovňa bude poistenca telefonicky kontaktovať. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.