Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ako štát pomohol ochrániť zamestnanosť počas pandémie?

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo financií SR

Inštitút finančnej politiky (IFP) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) zverejnili najnovšiu analýzu, ktorá tentoraz hodnotí efektivitu Prvej pomoci, ktorú štát poskytoval podnikateľom a firmám počas pandémie. Z výsledkov vyplýva, že Prvá pomoc bola úspešná a vďaka nej sa podarilo udržať množstvo pracovných miest. Do systému Prvej pomoci bolo na Slovensku investovaných do decembra 2021 takmer 2,2 miliardy eur, z toho v prvej vlne pandémie 481 miliónov eur.

Najvyšší počet podporených firiem bol zo sektorov obchod, priemysel, ubytovacie a stravovacie zariadenia. Z hodnotenia tiež vyplýva, že najefektívnejším nástrojom bol tzv. Kurzarbeit. Táto forma pomoci bola najúčinnejšia pre menšie zatvorené prevádzky a pre veľké firmy nad 250 zamestnancov.

Príspevky zabránili prepúšťaniu hlavne v prípade, ak boli poskytnuté čo najskôr a na dlhšiu dobu ako dva mesiace. Firmy, ktoré dostali pomoc počas prvých dvoch mesiacov pandémie a poberali ju najmenej tri mesiace, prepúšťali pri všetkých opatreniach v priemere menej ako firmy, ktoré pomoc dostali neskôr a trvala kratšie. Vplyv opatrení na prepúšťanie klesá a stráca na význame, ak bola pomoc poskytnutá neskôr a na kratšie obdobie.

Zamestnávatelia pri ochrane pracovných miest viac dbali na udržanie práce pre starších zamestnancov s väčšími pracovnými skúsenosťami, a to aj napriek vyšším nárokom na ich mzdy.

Intenzita pomoci vyjadrená cez počet podporených pracovných miest bola výrazne vyššia ako počas krízy v roku 2009 a bola porovnateľná s podporou v krajinách EÚ počas prvej vlny pandémie.


Podrobnejšie informácie k výsledkom: https://www.facebook.com/ifp.mfsr

Kompletná analýza: https://bit.ly/UHP_IFP_Analyza_Prvej_pomoci_2022


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.