Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Aktualizácia usmernení EÚ o úprave pracovísk a ochrane pracovníkov v období pandémie ochorenia COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Vo svete práce, ktorý je vážne poznačený súčasnou pandémiou, musia zamestnávatelia a zamestnanci zavádzať nové postupy a prax, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19 na pracovisku. Hoci očkovanie časom povedie k uvoľneniu opatrení, nie je jasné, v akom rozsahu alebo kedy sa „normálne“ pracovné činnosti obnovia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) ponúka praktickú podporu na prispôsobenie práce novým okolnostiam a prispieva k zastaveniu šírenia ochorenia COVID-19. S cieľom pomôcť tomuto procesu agentúra EU-OSHA nedávno vydala revíziu usmernení EÚ týkajúcich sa BOZP, ktoré boli zverejnené v minulom roku. Dokument zahŕňa príklady opatrení, ktoré môžu zamestnávateľom pomôcť dosiahnuť pri vykonávaní činností alebo po ich obnovení primerane bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Prečítajte si a podeľte sa aj s ďalšími o aktualizované usmernenie EÚ (dostupné na stiahnutie v 25 jazykových verziách):

COVID-19: Späť na pracovisko: úprava pracovísk a ochrana pracovníkov   (verzia v PDF)

Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujať:

OSHwiki COVID-19: usmernenie pre pracovisko  

Naša tematická časť: Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.