Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dôchodcovia začínajú dostávať zo Sociálnej poisťovne zvýšené dôchodky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa začína v januárových výplatných termínoch (párne dni od 2. do 24. januára) posielať dôchodcom vyššie dôchodky. Súvisí to s valorizáciou dôchodkov od 1. januára 2021. Dôchodky sa budú zvyšovať buď o 2,6 % alebo najmenej o pevnú, garantovanú sumu zvýšenia dôchodku tak, ako to uvádza tabuľka nižšie podľa typu dôchodkovej dávky:

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2021*:

Dôchodok vyplácaný v plnej sume

Zvýšenie

najmenej

Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice

Zvýšenie

Najmenej

Starobný

9,40

starobný

2,90

predčasný starobný

9,10

predčasný starobný

3,30

invalidný s mierou poklesu nad 70 %

7,80

invalidný s mierou poklesu nad 70 %

3,00

invalidný s mierou poklesu do 70 %

4,40

invalidný s mierou poklesu do 70 %

1,90

vdovský a vdovecký

6,00

vdovský a vdovecký

2,60

Sirotský

2,80

sirotský

1,40

*Čiastkový dôchodok sa v roku 2021 zvýši najmenej o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

O zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.