Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Dôchodková hodnota na rok 2022 bude 15,1300 eur

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú  od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 na 15,1300 eur.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2022, použije sa dôchodková hodnota 15,1300 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2022 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.