Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Európsky akčný týždeň: práva sezónnych pracovníkov v centre pozornosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Množstvo podujatí a aktivít, ktoré sa konajú v celej EÚ od 20. do 24. septembra, zvýši informovanosť o právach sezónnych pracovníkov a povinnostiach zamestnávateľov.

Informačné stretnutia, online podujatia, informačné videá a terénne aktivity v mnohých krajinách: Európsky týždeň pre sezónnych zamestnancov (20.-24. septembra) ponúkne množstvo príležitostí dozvedieť sa viac nielen o právach sezónnych pracovníkov, ale aj o povinnostiach zamestnávateľov a dostupných asistenčných službách.

Táto iniciatíva je súčasťou informačnej kampane „Práva pre všetky ročné obdobia“, ktorá si kladie za cieľ upozorniť na potrebu podporovať spravodlivé a bezpečné podmienky pre sezónnych zamestnancov prostredníctvom rôznych podujatí a aktivít. Kliknite na nasledujúci odkaz, ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo sa deje vo vašom okolí, alebo sledujte kampaň #Rights4AllSeasons prostredníctvom sociálnych médií.

Odhaduje sa, že každý rok sa až 850 000 občanov EÚ zapája do sezónnych prác mimo svojej krajiny pôvodu. Mobilní sezónni pracovníci majú pri práci v inej krajine EÚ rovnaké práva na spravodlivé pracovné podmienky, s rovnakými pracovnými a sociálnymi právami ako miestni zamestnanci. Dočasný charakter ich práce ich však môže učiniť zraniteľnejšími voči neistým pracovným a životným podmienkam, podvodom a zneužívaniu. Kampaň „Práva pre všetky ročné obdobia“, ktorá prebieha do októbra 2021, spája inštitúcie EÚ a rôzne národné inštitúcie s cieľom zvýšiť informovanosť o existujúcich právach, povinnostiach a podporných službách.

Kampaň je koordinovaná Európskym orgánom práce (ELA) v spolupráci s Európskou komisiou, sieťou EURES, európskou platformou pre boj s nelegálnou prácou, krajinami EÚ a sociálnymi partnermi. Viac informácií o kampani nájdete na stránke kampane na webovom sídle ELA: https://www.ela.europa.eu/en/campaigns/rights-for-all-seasons.

V Slovenskej republike, ktorá je sídlom Európskeho orgánu práce, kampaň podporuje aj Národný inšpektorát práce. V rámci kampane NIP inicioval mimoriadnu kontrolnú úlohu inšpektorátov práce zameranú na zaistenie spravodlivých a bezpečných podmienok pre sezónnych pracovníkov v sektore poľnohospodárstva. Okrem toho sa predstavitelia Národného inšpektorátu práce v rámci európskeho akčného týždňa zúčastnia na webinári organizovanom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý má za cieľ poskytnúť praktické informácie o zamestnávaní cudzincov v Slovenskej republike a tiež o ceste Slovákov za sezónnymi prácami do zahraničia.

Témou webinára bude pracovné právo, sociálne zabezpečenie, ale aj riziká a nelegálna práca. Webinár je určený zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú cudzincov predovšetkým na sezónne práce a tiež tým, ktorí na krátky čas vycestujú za prácou do zahraničia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.