Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Financie: Záujem o dočasnú ochranu firiem pred veriteľmi v októbri vzrástol

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) – V októbri rozhodli súdy o poskytnutí dočasnej ochrany pred veriteľmi 34 podnikateľským subjektom. Na základe vlastnej žiadosti zrušili ochranu šiestim spoločnostiam a piatim firmám túto formu štátnej pomoci zrušil súd, pretože sa dodatočne zistilo, že nespĺňali podmienky na jej udelenie. Záujem podnikateľov o dočasnú ochranu sa v októbri medzimesačne zvýšil o viac ako štvrtinu. Vyplýva to z najnovšej analýzy prevádzkovateľa slovenských úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

"Po tom, čo ukončenie dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi štát presunul na koniec roka 2020, bol počet rozhodnutí súdov o jej povolení v októbri prvýkrát vyšší než v predchádzajúcom mesiaci. Kým v septembri súdy povolili dočasnú ochranu 27 podnikateľom, v októbri počet rozhodnutí vzrástol o 25,93 %," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

Od 12. mája do konca októbra dočasnú ochranu využívalo celkovo 272 podnikateľských subjektov, čo je o 9,24 % viac než na konci predchádzajúceho mesiaca. Najväčší podiel z nich, a to 88,97 %, pripadal na právnické osoby. Od začiatku poskytovania dočasnej ochrany súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 317 podnikateľských subjektov, ale 36 z nich ju zrušili na základe vlastnej žiadosti a deviatim firmám dočasnú ochranu zrušili súdy na základe vlastného rozhodnutia.

Najväčšou spoločnosťou podľa obratu aj počtu zamestnancov, ktorá dočasnú ochranu podnikateľov pred veriteľmi začala v októbri využívať, je bratislavská firma YVEX, poskytujúca ubytovacie a stravovacie služby. Jej obrat sa pohybuje v rozmedzí od šiestich miliónov do 9,999 milióna eur a zamestnáva od 100 do 149 pracovníkov.

Marková upozornila že zavedenie dočasnej ochrany síce pomáha niektorým podnikateľom tým, že získajú čas na záchranu svojho podnikania a zabránia tak konkurzu, no na druhej strane táto pomoc negatívne zasahuje niektorých veriteľov, ktorí sa nemajú ako domôcť svojich pohľadávok, a sami sa tak môžu dostať do nepriaznivej finančnej situácie. "Treba si uvedomiť, že samotná dočasná ochrana finančnú situáciu podnikateľom nezlepší, iba oddiali riešenie problémov. Môžeme predpokladať, že niektorí podnikatelia po skončení dočasnej ochrany budú nútení riešiť prípadný úpadok konkurzom alebo reštrukturalizáciou," myslí si analytička.

Najpočetnejšiu skupinu, ktorá dočasnú ochranu využíva, tvorí 57 podnikateľov, ktorí sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov, za ňou nasleduje 34 podnikateľov z oblasti stavebníctva a 31 z priemyselnej výroby. Dočasnú ochranu najviac využívajú spoločnosti z Bratislavského kraja, a to 82 firiem, 44 spoločností pod dočasnou ochranou je z Banskobystrického kraja. Naopak, najmenej firiem pod dočasnou ochranou sídli v Nitrianskom, Trenčianskom a v Trnavskom kraji. V každom z týchto troch krajov je to 18 subjektov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.