Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Generálny pardon 2023: Zistite si, či ste odovzdali povinné mesačné výkazy poistného cez vyhľadávač chýbajúcich výkazov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v súčasnosti postupne uplatňuje na dlžníkov, ktorí splnili podmienky, generálny pardon. Jednou z podmienok (pre zamestnávateľov a zahraničné SZČO) je aj predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Sociálna poisťovňa preto pre dlžníkov-zamestnávateľov pripravila užitočnú pomôcku – Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného.

Použitie vyhľadávača je jednoduché. Zamestnávateľ si do vyhľadávacieho okna zadá svoj variabilný symbol, ktorý mu pridelila Sociálna poisťovňa a klikne na Odoslať. Vyhľadávač ho okamžite informuje, či odovzdal všetky povinné mesačné výkazy poistného alebo si túto povinnosť nesplnil. V takom prípade sa presne dozvie, za ktorý mesiac a rok Sociálna poisťovňa jeho výkazy poistného neeviduje. Na základe tejto informácie má príležitosť veľmi rýchlo svoju chybu napraviť a neodovzdané povinné výkazy Sociálnej poisťovni zaslať.

Pripomíname, že vyhľadávač zobrazuje neodovzdané mesačné výkazy poistného len za obdobie generálneho pardonu, teda pred 1. júlom 2022. Sociálna poisťovňa údaje v ňom aktualizuje týždenne.

Základnými podmienkami uplatnenia generálneho pardonu voči dlžníkovi je zaplatenie celej dlžnej sumy poistného (istiny) a tiež predloženie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za tzv. rozhodujúce obdobie, teda za celé obdobie pred 1. júlom 2022. Uhradiť dlžné poistné a odovzdať mesačné výkazy je potrebné do 31. augusta 2023. Sociálna poisťovňa vtedy odpustí dlžníkovi povinnosť zaplatiť penále.

Viac informácií o generálnom pardone, ale aj časté otázky a odpovede nájdete v časti Generálny pardon 2023.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.