Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2021 je 22,66 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa oznamuje, že hodnota bodu pre rok 2021 stanovená pre určenie sumy úrazových dávok je 22,66 eura. V predchádzajúcom roku 2020 predstavovala sumu 21,84 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 0,82 eura.

Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod. Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za rok 2020 je 1 133 eur, hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že uvedená hodnota bodu sa použije len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2020, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.