Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Jasle, MŠ, školy a zariadenia sociálnych služieb budú SP zasielať podrobnejšie zoznamy

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje vedenia jaslí, materských škôl (MŠ), škôl a ďalších zariadení sociálnych služieb na ich novú povinnosť pri zasielaní zoznamov „dochádzky“ detí a fyzických osôb, ktoré navštevovali ich zariadenia počas mimoriadnej pandemickej situácie.

Novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 157/2020 Z. z.) s účinnosťou od 17. júna 2020 týmto zariadeniam stanovila povinnosť poskytovať Sociálnej poisťovni už aj údaje tom, v ktorých dňoch sa deťom/fyzickým osobám poskytovala sociálna služba alebo v ktorých dňoch sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacom procese. Nestačí teda už len údaj, že sú v danom zariadení zapísaní.

Zoznamy „dochádzky“ musí mať Sociálna poisťovňa k dispozícii v prípade materských škôl a škôl od okresných úradov za mesiac jún 2020 do 10. júla 2020 (okresným úradom tieto údaje nahlasujú materské školy a školy do 3. júla 2020). Zariadenia detských jaslí a ostatné zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje klientom sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, sú povinné zoznamy „dochádzky“ doručiť do e-schránky Sociálnej poisťovne v termíne do 10. júla 2020. Vzor je zverejnený tu: Zoznamy dochádzky detí, školákov / klientov sociálneho zariadenia.

To, či sú deti/fyzické osoby zapísané v detských jasliach alebo v zariadeniach sociálnych služieb, oznamujú tieto zariadenia Sociálnej poisťovni v osobitných zoznamoch, ktorého vzor bol zverejnený 1. 4. 2020 na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Zoznam detí predškolského zariadenia / klientov zariadenia sociálnych služieb. Jasle a zariadenia sociálnych služieb teda tieto zoznamy zapísaných klientov posielajú naďalej (rovnako aj zmeny v zoznamoch) začiatkom mesiaca za predchádzajúci mesiac. Zoznamy zapísaných detí nemusia posielať materské školy a školy, im zostala už iba povinnosť zaslať vyššie spomínané zoznamy „dochádzky“ detí.

Načas doručené zoznamy so správnymi údajmi sú potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla následne skontrolovať nárok na vyplatenú pandemickú dávku ošetrovné poberateľovi tejto dávky.

Zariadenia sú povinné požadované údaje zasielať spôsobom a formou určenou Sociálnou poisťovňou.

Viac informácií o spôsobe postupu pri zasielaní zoznamov tu:

Ako zasielať zoznamy detí a fyzických osôb a zoznamy dochádzky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.