Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo práce opätovne zvyšuje sumy stravného

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. S cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie dnes, 4. októbra, rezort práce zverejnením predbežnej informácie o návrhu opatrenia na zvýšenie súm stravného inicioval legislatívny proces s termínom pripomienkovania predbežnej informácie do 12. októbra. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty má zvýšiť zo súčasnej sumy 4,80 na 5,10 eur.

Zvýšením stravného na pracovné cesty ministerstvo práce reaguje na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Stravné na pracovné cesty sa naposledy upravovalo opatrením o sumách stravného s účinnosťou od 1. septembra.

V mesiaci august 2022 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike hodnotu 105,0, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,0 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného). V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného podľa zákona o cestovných náhradách (z. č. 283/2002 Z. z.) bola teda splnená podmienka na ich zvýšenie.

Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,40 eura na 6,80 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,60 eura na 10,10 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 14,50 eura na 15,30 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6, 80 eur je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 eur. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Účinnosť opatrenia bude závisieť od dĺžky legislatívneho procesu ( Legislatívny proces - SLOV-LEX ), ktorý sa začal zverejnením predbežnej informácie s termínom pripomienkovania do 12. októbra 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.